المواضيع

Czym są systemy informacyjne?

Czym są systemy informacyjne?

Systemy informacyjne są znane jako zintegrowany zestaw komponentów, które gromadzą, przechowują i przetwarzają dane w celu zapewnienia informacji i wiedzy cyfrowej.

Systemy informacyjne wykorzystują szereg operacji zachodzących pomiędzy firmami a rynkami elektronicznymi.Na przykład przedsiębiorstwa wykorzystują systemy informacyjne do przetwarzania rozliczeń finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, docierania do potencjalnych klientów poprzez promocje za pośrednictwem Internetu i nie tylko.Systemy informacyjne wykorzystywane są także w systemy komputerowe w różnych firmach.Oprócz zapewniania rynków elektronicznych pomiędzy firmami i ogromnymi wyszukiwarkami, takimi jak Google ( Google) i inni.

Jakie są główne elementy systemów informatycznych?

Główne elementy systemów informatycznych to :

sprzęt komputerowy

Brany jest pod uwagę sprzęt) W systemach informatycznych fizyczne elementy technologii, do których zaliczają się komputery, dyski twarde, klawiatury, iPady  i inny sprzęt materialny, a wraz z upływem czasu koszt tych urządzeń znacznie spadł wraz ze wzrostem ich szybkości i pojemności pamięci , a urządzenia te zapewniają również wiele usług, takich jak operacje przechowywania w chmurze i różne sieci komunikacyjne.

programy

Programy to ( Software) w systemach informatycznych i programach użytkowych zarządzających urządzeniami i sprzętem, o których wspominaliśmy wcześniej, za programy uważa się systemy operacyjne zarządzające urządzeniami, plikami i innymi zasobami z możliwością zapewnienia użytkownikowi kontroli nad nimi za pomocą interfejsu użytkownika, a wiele programów jest przeznaczone do zarządzania określonymi zadaniami przez użytkowników. Przykładami tych programów jest Microsoft Windows , a przykładem programów użytkowych jest Excel .

dane

Dane) to zbiór informacji i faktów, które zostały zebrane i zorganizowane w taki sposób, aby były przydatne dla firm i instytucji, gdyż firmy gromadzą dane i wykorzystują je do podejmowania decyzji, które można analizować pod kątem różnych operacji biznesowych.

Telekomunikacja

Komunikacja służy  do łączenia się z systemem komputerowym lub innymi urządzeniami w celu rozpowszechniania informacji. Komunikacja może być nawiązywana za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Technologie przewodowe obejmują światłowody i kable koncentryczne. Technologie bezprzewodowe obejmują fale radiowe i inne.

HR

Brane są pod uwagę zasoby ludzkie) jest ważną częścią systemów informatycznych, ponieważ zasoby ludzkie obejmują wykwalifikowane osoby zajmujące się systemami informacyjnymi, danymi i oprogramowaniem utworzonym w systemach informatycznych, a zasoby ludzkie obejmują oprócz analityków systemowych analityków biznesowych i analityków bezpieczeństwa informacji.

Analitycy biznesowi pracują nad podniesieniem poziomu systemów i operacji firmy, a tym samym prowadzą do poprawy wydajności i produktywności, a także uproszczenia dystrybucji, analitycy informacji pracują nad zapobieganiem naruszeniom danych i atakom cyberbezpieczeństwa, a analitycy systemowi wykorzystują technologię, aby pomóc organizacjom i firmom poprawić komfort użytkowania różnych programów.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -