المواضيع

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi kavramı

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi kavramı

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi kavramı

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi kavramı, bilginin dağıtımını desteklemek, geliştirmek ve iyileştirmek için bilgi ve iletişim teknolojisini kullanan eğitim yöntemini ifade eder.Uluslararası araştırmalar, bilgi ve iletişim teknolojisinin öğrencinin öğrenmesini geliştirebileceğini ve öğretim yöntemlerini geliştirebileceğini göstermiştir.


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasının avantajları

Eğitimde BİT kullanmanın avantajlarının uygulanması kolaydır ve kullanmanın avantajları şunlardır:

•  İletişim yöntemlerinin iyileştirilmesi olanağı.

•  Çevre dostu bir yöntem olduğundan kağıt kullanımının ortadan kaldırılmasına yardımcı olun.

•  Daha iyi öğretme ve öğrenme yöntemleri sağlayın.

•  Veri ve bilgi güvenliğini geliştirin.

•  Maliyeti azaltın ve zamandan tasarruf edin.

•  Öğrencileri yönetmek kolaydır.

•  Manuel kağıt işlemlerine ve prosedürlerine otomatik çözümler sağlayın.

•  Etkileşimli ve işbirlikçi öğretme ve öğrenme yöntemleri sağlamak.

•  Doğrudan sınıfta öğretmek.

•  Eğitimdeki teknolojik değişimin potansiyel sosyal etkisine ilişkin farkındalığın yayılmasına katkıda bulunmak.

•  Çevrimiçi araçlar aracılığıyla öğrencileri, öğretmenleri, bilim adamlarını ve araştırmacıları birbirine bağlamak.

•  Geliştirilmiş e-öğrenme ve öğrenme yönetim sistemi.

•  Öğrencilere bağımsız öğrenme platformları sağlamak.

•  Öğretmenlerin ders anlatırken fotoğraf, video ve grafik kullanarak daha iyi öğretmelerini sağlamak.

•  Öğretmenlerin ilgi çekici ve ilgi çekici sınıf etkinlikleri oluşturmasını sağlayın.

•  Yönetimin, eğitimin kalitesinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi.

•  Okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde dijital kültürü teşvik etmek ve geliştirmek.


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasının dezavantajları

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin bazı dezavantajları vardır, bu nedenle bunları kullanmayı seçmeden önce bunları dikkate almak önemlidir.Bu dezavantajlar arasında şunlar yer almaktadır:

•  Yanlış ve yanıltıcı bilgi verme olasılığı.

•  Korsanlığa ve siber saldırılara maruz kalma riski.

•  Kitapların ve geleneksel yazma yöntemlerinin iptal edilmesi tehlikesi.

•  Bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri geleneksel eğitim müfredatlarının yerini alıyor.

•  Çevrimiçi müfredatı yönetmede zorluk.

•  Teknolojinin olası kötüye kullanımı.

•  Her yerden erişilebilir hale getirmenin zorluğu.

•  Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.


Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılan cihaz ve teknikler

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisi, bilginin elde edilmesi, saklanması, işlenmesi ve dijital olarak iletilmesi sürecini içeren, yeni teknolojik araçlara ve bilgi ve iletişim kanallarına dayanan bir dizi teknoloji ve cihazı içerir. Bu teknolojiler ve cihazlar arasında şunlar yer alır:

•  Uzaktan kumandalı cihazlar aracılığıyla eğitim materyallerine erişim.

Derslerin, eğitim materyallerinin ve dijital kütüphanenin çevrimiçi dijital depoları .

•  İnternet üzerinden eğitim kurumunu yönetmeye yönelik sistemler.

•  Öğrencilerin, aktif öğrenmeye katılım yoluyla algısal bilgiyi geliştirmede kendine güvenmelerine odaklanan, öğrenme materyallerinin öğrencilere önceden, genellikle İnternet yoluyla teslim edildiği ve daha sonra sınıfın, konuyu daha derinlemesine araştırmak için kullanıldığı ters çevrilmiş sınıf kavramı. Deneyler, projeler ve akran etkileşimleri yoluyla öğrencilerin materyal eğitimi anlayışını geliştirmek için müfredat.

•  Dizüstü Bilgisayarlar, Tablet PC'ler, Ses Oynatıcılar, Projektörler vb.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -