المواضيع

Eğitimde teknoloji kullanımının önemi

Eğitimde teknoloji kullanımının önemi

Eğitimde teknoloji kullanımının önemi

Eğitimde teknoloji kullanmanın birçok faydası vardır:

 

Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirin

Eğitimde teknolojinin kullanılması öğrenciler için dersi daha eğlenceli hale getirdi, bu da öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırdı, çünkü sıkıcı dersler tabletler ve videolar aracılığıyla onlar için daha eğlenceli hale gelebiliyor.

 

Bilgi erişimi

İnternet de dahil olmak üzere eğitimde teknolojinin kullanılması, öğrenenlerin müfredatlarda bile adı geçmeyen çok miktarda ve kalitede bilgiye erişme yeteneğinin artmasına neden olmakta, bu da kısa sürede büyük tasarruf sağlamakta, ancak Öğretmenin öğrencilerin internette doğru bilgiye doğru erişim yöntemleri konusunda farkındalıklarını artırması önemlidir.

 

Ders sürecini kolaylaştırın

Öğrenme sürecinde video teknolojileri ve diğerleri gibi yeni teknolojilerin kullanılması, öğrenenler için bilginin basitleştirilmesine katkıda bulunurken, öğretmenin zamandan tasarruf etmesine, üretkenliğinin artmasına yardımcı olmasına ve daha uzun süre öğrenmesine yardımcı olarak eğitimi kolaylaştırmasına katkıda bulunur. Öğrenciye odaklanma, öğrenciye sorularını ekleme ve aynı zamanda cevap alma fırsatı vererek başarılı ve daha gelişmiş bir boyut.

 

Öğrenciler arasında işbirliği ve katılım

Teknoloji, öğrenciler arasında ve öğretmenler ile öğrencileri arasında tek bir tuşla doğrudan iletişime olanak tanır ve böylece aralarındaki işbirliği sürecini kolaylaştırır, bu da öğrencilerin ortak projeler yapması söz konusu olduğunda öğrenme sürecine daha fazla kalite ve kolaylık sağlar.

 

Kavramların görselleştirilmesine yardımcı olun

Teknoloji, öğrencinin soyut kavramları veya anlaşılması zor kavramları daha kolay bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olur.

 

Öğrencilerin ilgisini çekin ve aktif öğrenciler yaratın

Teknoloji öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir ve böylece öğrencilerin kendi kendine öğrenmelerine katkıda bulunur, bu da öğrencilerin kendilerine sunulan bilimlerle daha etkileşimli olmasına yardımcı olur.

 

Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmak

Teknolojinin günümüzde ve gelecekte oynadığı rolün merkeziliği göz önüne alındığında, teknolojinin eğitimde kullanılması, teknolojiyle uğraşabilen ve onu öğrenmede, araştırmada, işbirliğinde ve problem çözmede kullanabilen bir nesil yetiştirmek gerekli hale gelmektedir. Daha iyi bir profesyonel geleceğe sahip olmak ve tanıtılan her türlü yeni teknolojiyle korkmadan başa çıkabilmek için ona yeni teknolojiyi keşfetmenin yollarını öğrenme yeteneği vererek.

 

Zaman ve mekan engelini aşmak

Teknoloji, öğrencinin istediği zaman internet üzerinden eğitim materyallerini açabilmesi, öğretmenin ve öğrencinin bulunduğu yer ve saat farkı gözetmeksizin eğitim sürecinin devamlılığına katkı sağlamakta, bu da öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu Tesisler öğrenmeyi bireylerin hayatlarında pek çok engelle karşılaşmayan sürekli bir durum haline getirdiğinden , öğrencinin öğrenme zamanını diğer yaşam görevleri içinde planlamasına olanak tanır .

 

Özel ihtiyaçları olan öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak

Teknolojinin varlığıyla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin önündeki pek çok öğrenme engeli ortadan kalkmış olup, onların sorunlarını çözmelerine yardımcı olan, eğitim sürecine daha kolay katılma fırsatı veren cihaz veya uygulamalar bulunmaktadır.

 

Öğrenci performansını izleme kolaylığı

Teknoloji sayesinde öğretmen, öğrencilerin performans yüzdeleriyle ilgili listeler oluşturmasına ve onlarla tartışıp seviyelerini bilmesine yardımcı olacak kalıcı gruplar oluşturmasına yardımcı olacak teknikleri kullanabilir.Ayrıca testlerin yapılmasına ve notların doğrudan verilmesine de katkıda bulunarak performansın izlenmesini kolaylaştırır ve Öğretmene bireysel farklılıkları fark etme ve onlarla baş etme fırsatı verilir .

 

Okuma ve yazma becerilerini geliştirin

Yazım öğretimine yönelik elektronik oyunlar bulmacalar ve eğlenceli oyunlar yoluyla kullanılabildiğinden ve video oyunları alıcıya terimlerin nasıl telaffuz edileceğini öğretebildiğinden, teknoloji öğrencilerin çeşitli dillerde okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

 

Teknolojinin öğrencilerde yazma becerisinin gelişimine sağladığı katkının yanı sıra, öğrenciler klavye kullanarak yazmayı kalem kullanmaya göre daha eğlenceli buluyorlar.

 

Öğrencilerin kişisel becerilerini desteklemek

Teknoloji, öğrencilere zaman yönetimi, iletişim ve işbirliği gibi bir dizi önemli beceri kazandırmaya katkıda bulunur ve diğer öğrenciler gibi en çekingen öğrencilere de katılım, öğrenme ve kendilerini ifade etme alanı sağlar.

 

Etkileşimli öğrenmeyi zenginleştirmeye katkı sağlayan sunum teknikleri gibi liderlik rollerinin eklenmesine katkısının yanı sıra, bilgiye erişim, elektronik ortamda ödev yapma vb. konularda sağladığı kolaylık ve hız ile öğretmene ve öğrenciye zaman tasarrufu sağlanmasına katkıda bulunur. Öğrenene özgüven kazandırmak, sahip olduğu liderlik ruhunu geliştirmek.

 

Eğitimde teknoloji kullanmanın dezavantajları

Eğitimde teknoloji kullanmanın başlıca dezavantajları aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Öğrencilerin dikkatini dağıtın

Teknoloji, tıpkı alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama bir kişi telefon bildirimlerini günde yaklaşık 100 kez kontrol eder, bu nedenle bu davranış, onların öğrenmelerini engelleyebilir, dikkatlerini dağıtabilir ve dikkatlerini dağıtacak başka sitelere girmeye çalışabilir. eğitimden.

 

 • Öğrenciler akranlarından izole edilmiş hissediyor

Teknoloji, öğrencilerin etkileşim içinde oldukları kişilerle iletişim kuramamasına katkıda bulunur. Öğrenciler tanınmadıklarını hissettiklerinde, söz ve eylemlerinin kontrolünü kaybetme eğilimi gösterirler. Bu nedenle bazıları yüz yüze sosyalleşme yerine teknolojiyi tercih edebilir. İletişim, dolayısıyla öğretmenlerin teknolojiyi sınıfta bir araç olarak kullanmaları öğrencilerin öğrenme sürecindeki tek unsur olmaması çok önemlidir .

 

 • Öğrenciler arasında kopya çekmeyi kolaylaştırmak

Teknoloji kopya çekmeyi kolaylaştırır. Öğrenciler kolayca grup oluşturabilir ve cevaplarını paylaşabilirler. Özellikle öğretmenin bilgisayardaki öğrenci etkileşimlerini izlemediği durumlarda tüm sınıfa yalnızca bir mesajın gönderilmesi yeterlidir. Dolayısıyla bu öğretmenin rolüdür. Öğrencileri ezberlemek yerine anlamaya teşvik etmek.

 

 • Teknolojiye erişim herkes için bir fırsat değil

Dünya çapında milyonlarca çocuk, temel gıda ihtiyacını karşılayamayan ailelerde yaşıyor, peki eğitim için teknolojik cihazları nasıl temin edebilirler ki, iş için de olsa bilgisayar ya da cep telefonu sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Eğitimin amacının lüks olduğu, yiyecek elde etmenin daha önemli olduğu, dolayısıyla teknolojik cihazların elde edilmesinin e-öğrenmenin önündeki engellerden biri olduğu ortaya çıktı .

 

 • Güvenilmez öğrenme kaynaklarına güvenen öğrenciler

İnternette bulunabilecek pek çok iyi bilgi var ama ne yazık ki aynı zamanda birçok haber kaynağı, yanlış bilgi ve sahte bilgi de mevcut.Öğrencilerin doğru ve sahte haberleri nasıl ayırt edeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Başarılı olmak için öğrenme süreci.

 

Eğitimde teknolojinin kullanımına ilişkin yönergeler

Öğretmenin birincil rolü öğrencinin belirli bir konuyu anlamasına yardımcı olmaktır, teknoloji öğretmenin bu hedefe ulaşmak için kullanacağı araçtır çünkü teknoloji eğitim sürecini tek başına yönetemez veya kontrol edemez ve öğretmen için çok önemlidir. Eğitimde teknolojiyi kullanma şeklinin, onu eğitim sürecine faydalı veya zararlı kılan şey olduğunu bilmek.

 

Bu nedenle öğretmenin eğitim sürecinde kullanması gereken teknolojiyi belirlemenin yanı sıra öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğini belirlemesi, ardından öğretmenin tüm teknolojik araçları nasıl kullanacağını bilmesi ve öğrenmenin yollarını belirlemesi önemlidir. bunların sınıfta nasıl kullanılacağını öğrenin.

 

Öğretmenin kullanabileceği pek çok uygulamanın yanı sıra cep telefonu, internet, bilgisayar, akıllı yazı tahtası, elektronik akıllı kağıt, projektör gibi teknik araçlar, fotoğraf, video ve benzeri elektronik içerikler bulunmaktadır.

 

Öğretmenler ayrıca teknolojiyi kullanarak öğrencileri uzaktan takip edebilir ve bazı materyallere açıklamalar ekleyerek öğrencilerin bunları istedikleri zaman gözden geçirip tekrarlayabilmelerini sağlayabilir.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -