المواضيع

Etapy druku 3D

Etapy druku 3D

Druk 3D przechodzi przez kilka etapów produkcji modelu, którymi są:
•  Etap projektowania: Zaawansowany program projektowy i dane ze skanu komputerowego są wykorzystywane do wydania projektu dla programu następnego etapu.
•  Etap przygotowania drukarki: poprzez wybór materiałów, sprawdzenie temperatury drukarki i określenie prędkości ruchu.
•  Etap drukowania: za pomocą drukarek laserowych przekształcanie żywicy we wzmocnione tworzywo sztuczne i stapianie małych części w wysokiej temperaturze.
•  Po druku: Alkohol izopropylowy służy do usuwania wszelkich nieobrobionych nadmiarów z powierzchni i jest czyszczony ręcznie lub sprężonym powietrzem w celu przygotowania do procesu powlekania.


Zalety druku 3D

Technologia ta posiada wiele zaawansowanych zalet, z których najważniejsze to:
•  Tworzy model 3D, niezależnie od jego złożoności, przy najniższych kosztach finansowych.
•  Jedna drukarka tworzy wiele kształtów.
•  Tworzy nakładające się i pasujące elementy, bez konieczności montażu.
•  Produkowany jest na zamówienie, więc nie obciążaj firmy kosztami okresu przechowywania.
•  Drukarka 3D ma duże możliwości produkcyjne i pozwala na tworzenie dużych modeli o rozmiarach łóżka.
•  Drukarka 3D jest przyjazna dla środowiska, ponieważ wytwarza mniej odpadów niż w przypadku tradycyjnej drukarki.
•  Drukowanie 3D pozwala uzyskać repliki modeli o wysokiej rozdzielczości.


Rodzaje drukarek 3D

W historii znane były trzy typy drukarek 3D, a mianowicie:
•  Drukarki stereolitograficzne: Jest to pierwsza na świecie technologia druku 3D, wynaleziona w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wykorzystuje wiązki laserowe do obróbki żywicy i przekształca ją 3D w tworzywo sztuczne w procesie zwanym fotopolimeryzacją. Wytwarza dokładne, jednorodne modele które są wodoodporne i mają gładką powierzchnię.Drukarka służy do drukowania prototypów.Szybka jak aplikacje stomatologiczne.
•  Przejściowe drukarki do spiekania laserowego: drukarka 3D, która wykorzystuje mocny laser do spiekania małych cząstek proszku polimerowego, a do produkcji wykorzystuje nylon o małej gęstości.
•  Drukarka do modelowania metodą osadzania stopionego: Wykorzystuje trójwymiarowe stopione nici i tworzywa termoplastyczne, które topią się i nakładają na powierzchnię budynku, a następnie są one układane jedna po drugiej, co jest wysokiej jakości.


Zastosowanie druku 3D w naszym życiu

Jest stosowany w inżynierii, projektowaniu produktów i szybkim prototypowaniu.
•  Producenci wykorzystują go w procesie automatyzacji produkcji, redukując w ten sposób koszty i skracając czas.
•  Znajduje zastosowanie w stomatologii cyfrowej, gdyż przy jego pomocy wykonuje się modele mostów, koron, aparatów ortodontycznych i protez zębowych.
•  Zatrudniony w edukacji i badaniach, wspieraniu nauki, inżynierii i sztuki, w prywatnych laboratoriach.
•  Przyczynianie się do poprawy opieki zdrowotnej nad każdą osobą, aby skrócić czas i koszty pracy w laboratorium i na salach operacyjnych.
•  wykorzystywane jako rozrywka; Rzeźba, modelowanie gier wideo i moda.
•  Stosowany do produkcji prototypów biżuterii w procesie odlewania ciśnieniowego.
•  Przez który wytwarzany jest medyczny produkt słuchawkowy.
•  Stosowane w przemyśle lotniczym i wojskowym.


Koncepcja druku 3D

Druk 3D to zaawansowana technologia wytwarzania części, która polega na łączeniu warstw za pomocą komputerów, takich jak Maker Bot, w celu szybkiego tworzenia replik modeli, wykorzystując promienie ultrafioletowe, a czasami lasery.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -