المواضيع

Jak przechwycić ekran komputera?

Jak przechwycić ekran komputera?

Jak przechwycić ekran komputera?

Jak zrobić zrzut ekranu urządzenia z systemem Windows

Osoba korzystająca z komputera z systemem Windows może wykonać zdjęcie lub zrzut ekranu całego ekranu urządzenia lub nawet jego części za pomocą klawiatury urządzenia.


przez klawiaturę

Oto wyjaśnienie, jak wykonać zrzut ekranu ekranu komputera za pomocą niektórych klawiszy na klawiaturze urządzenia:

             مفتاح (PrtScn): يُمكن استخدام هذا المفتاح الموجود على لوحة مفاتيح الحاسوب لالتقاط صورة للشاشة بأكملها، والجدير بالذكر أنّه عند وجود أكثر من شاشة مُرتبطة بجهاز الحاسوب، فإنّ الضغط على مفتاح (PrtScn) سيُمكن المُستخدِم من التقاط سكرين شوت لكل الشاشات المُرتبطة بالجهاز.

             مفتاحا (Alt + PrtScn): يُمكن الضغط على مفتاحي (Alt + PrtScn) من خلال لوحة المفاتيح لالتقاط سكرين شوت لنافذة مُعينة نشِطة على شاشة الحاسوب، لذا يوصى بالنقر على النافذة التي يرغب المُستخدِم بالتقاط سكرين شوت لها، وذلك للتأكد من أنّها النافذة النشِطة والمُفعلة على الجهاز.

             Dwa klawisze (Win + PrtScn): Użytkownik posiadający komputer z systemem Windows 8 lub nowszym może nacisnąć klawisze (Win + PrtScn), aby wykonać zrzut ekranu całego ekranu urządzenia, przy czym warto zaznaczyć, że obraz ten jest automatycznie zapisane w domyślnym folderze do zapisywania obrazów w systemie Windows 8.


za pomocą narzędzia do wycinania

Oto kroki, jak wykonać zrzut ekranu komputera z systemem Windows 10 lub Windows 7 za pomocą narzędzia (Narzędzie do wycinania) na komputerze:

             Kliknij przycisk Start na komputerze.

             Wpisanie polecenia wyszukiwania (Narzędzie wycinania) w polu wyszukiwania pojawiającym się na ekranie urządzenia.

             Z menu, które pojawi się na ekranie, wybierz opcję (Narzędzie wycinania).

             Kliknij opcję Tryb lub kliknij ikonę strzałki wyświetlaną obok opcji Nowy w starej wersji narzędzia.

             Określ typ zrzutu ekranu, który użytkownik chce wykonać dla urządzenia.

             Wybierz część ekranu, aby zrobić zrzut ekranu na urządzeniu.


Jak zrobić zrzut ekranu komputera Mac

Użytkownik będący właścicielem urządzenia Mac może zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu ekranu komputera w następujący sposób:

             Naciśnięcie klawiszy (Command + Shift + 3) na klawiaturze urządzenia, aby zrobić zdjęcie całego ekranu, obraz zostanie zapisany na pulpicie urządzenia w pliku typu (TIFF).

             Naciśnij klawisze (Command + Shift + 4) na klawiaturze urządzenia, aby zrobić zdjęcie określonej części ekranu, a następnie wybierz część obrazu, z której chcesz zrobić zrzut ekranu.


Najlepszy program do przechwytywania ekranu komputera

Istnieje wiele programów pomagających zrobić zdjęcie ekranu komputera, a najważniejsze z nich to:


Oprogramowanie Snagit

Program Snagit działa na systemach operacyjnych Windows oraz Mac i umożliwia przechwycenie całego ekranu komputera lub jego określonej części.Aby rozpocząć przechwytywanie ekranu komputera za pomocą programu Snagit należy wykonać następujące kroki:

             W pierwszej kolejności należy pobrać na komputer program Snagit, a aby go pobrać można kliknąć tutaj .

             Po zakończeniu pobierania ikona programu Snagit pojawi się na pasku zadań, czyli w prawym dolnym rogu ekranu w systemie Windows, natomiast w systemie Mac pojawi się na pasku menu w górnej części ekranu po prawej stronie .

             Po kliknięciu ikony Snagit pojawi się okno przechwytywania programu, które pozwala użytkownikowi zrobić zdjęcie ekranu komputera lub nagrać wideo z ekranu.

             Aby zrobić zdjęcie ekranu komputera, kliknij opcję Obraz lub opcję Wszystko w jednym, która pojawia się po lewej stronie okna przechwytywania.

             Naciśnięto przycisk (Przechwytywanie), który pojawia się na ekranie w kolorze czerwonym, lub klawisz (Print Screen) na klawiaturze komputera w przypadku systemu Windows lub klawisz (Control+Shift+C) w przypadku systemu Mac, po że pojawi się na ekranie Pomarańczowy celownik, zaznaczany i przesuwany kursorem, aby zaznaczyć obraz całości lub części ekranu.

             Po zakończeniu przechwycony obraz pojawi się na ekranie edytora Snagit, który umożliwia użytkownikowi dokonanie odpowiednich korekt i zapisanie go.

             Podczas robienia zdjęcia zaleca się użycie lupy, aby zapewnić dokładność wykonanego zdjęcia.

             Jeśli zaczniesz fotografować ekran za pomocą opcji (All In One), po zakończeniu fotografowania pojawi się niebieski pasek narzędzi.Uważaj, aby nacisnąć przycisk obrazu, a następnie przejdziesz bezpośrednio do ekranu edytora Snagit.

Oprogramowanie Screenpresso

Program Screenpresso działa wyłącznie na systemie Windows i nie można go uruchomić na systemie Mac.Aby przechwycić ekran komputera za pomocą programu Screenpresso, należy wykonać następujące kroki:

             Aby pobrać Screenpresso, kliknij tutaj .

             Po załadowaniu programu na pasku zadań systemu Windows pojawi się ikona Screenpresso.

             Naciska się ikonę programu, a następnie wybiera (Przechwyć). Użytkownikowi pojawiają się dwie opcje, czyli Nagraj wideo lub nieruchomy obraz (Obszar zrzutu ekranu).

             Po naciśnięciu przycisku (Obszar zrzutu ekranu) na ekranie pojawiają się przecinające się linie określające miejsce wykonania zdjęcia, a użytkownik może wykonać zdjęcie na pełnym ekranie.

             Aby uzyskać dobrą rozdzielczość obrazu, zaleca się użycie obiektywu zmiennoogniskowego.

             Po wykonaniu zdjęcia automatycznie pojawi się ono w obszarze roboczym programu na wyświetlonym ekranie, a klikając na nie użytkownik będzie mógł dokonać odpowiednich korekt i uzupełnień.

             Obok przycisku (Obszar zrzutu ekranu) znajduje się mała strzałka, która daje użytkownikowi kilka możliwości sterowania żądanym obrazem. Przed zrobieniem zdjęcia możesz wcisnąć odpowiednią opcję, np. opcję (Zrzut ekranu Pełny ekran), co sprawia, że łatwiejsze dla użytkownika wykonanie obrazu na pełnym ekranie, lub opcja (Opóźniony zrzut ekranu), która działa na przechwytywanie ekranu po 3 sekundach,  lub (Przechwyć przewijane okna), która pozwala na przechwycenie ekranu dużym obrazem, który umożliwia przesuwanie ekran w dół za pomocą kursora.Zrzut ekranu iFun

Program iPhone Screenshot umożliwia łatwe przechwycenie ekranu komputera i działa zarówno na systemach operacyjnych Windows, jak i Mac.Aby z niego skorzystać, zaleca się wykonanie następujących kroków:

             Aby pobrać program do zrzutów ekranu iPhone'a, kliknij tutaj .

             Po pobraniu programu ikona programu pojawi się na pasku zadań lub pasku menu, w zależności od używanego systemu.

             Naciska się ikonę programu i pojawiają się różne opcje.Naciśnięcie niebieskiego przycisku (Przechwytywanie) powoduje wykonanie zrzutu ekranu.

             Za pomocą kursora określa się wymiary obrazu, który ma zostać wykonany, niezależnie od tego, czy jest to część ekranu, czy cały ekran.

             Obok przycisku (Przechwytywanie) dostępne są dwie opcje umożliwiające wykonanie zdjęcia całego ekranu lub wykonanie zdjęcia ekranu podczas przesuwania kursora w górę i w dół (zrzut ekranu przewijanej strony).

             Po wykonaniu zdjęcia pojawi się wykonane zdjęcie z możliwością wprowadzenia odpowiednich poprawek i uzupełnień.Ashampoo Snap

Program AshampooSnap to jeden z programów, który pozwala użytkownikowi sfotografować ekran komputera lub nagrać wideo ekranu i jest dostępny tylko dla systemu operacyjnego Windows i używany jest w następujących krokach:

             Najpierw, aby pobrać program, możesz kliknąć tutaj .

             Po pobraniu programu ikona programu pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, a po umieszczeniu na niej kursora automatycznie się powiększy i wyświetli wszystkie znajdujące się tam opcje.

             Żądaną opcję można wybrać spośród nagrywania wideo, nagrywania ekranu Google Chrome lub fotografowania ekranu z przesuwaniem kursora w górę i w dół (przechwytywanie okna przechwytywania) i innych.

             Po naciśnięciu żądanego przycisku przechwytywania ekranu pojawią się strzałki, które pomogą użytkownikowi określić wymiary obrazu.

             Po wykonaniu zdjęcia zostanie ono automatycznie otwarte w edytorze programu, umożliwiając użytkownikowi dokonanie odpowiednich poprawek i uzupełnień.

             Z programu można korzystać także poprzez ikonę widoczną na pasku zadań u dołu ekranu.Klikając na nią użytkownik otrzymuje wiele opcji za pomocą których może wykonać odpowiednie zdjęcie, a także uzyskać dostęp do ustawień programu, opcja pomocy i inne.


PicPick

Program PicPic jest dostępny do użytku na systemach Windows i Mac i aby za jego pomocą przechwycić ekran urządzenia, należy wykonać następujące kroki:

             Aby pobrać program BikPeak, kliknij tutaj .

             Po pobraniu programu na pasku zadań pojawi się ikona programu, a po kliknięciu w nią pojawią się opcje dostępne dla użytkownika.

             Aby przechwycić ekran urządzenia, naciśnij opcję (Przechwytywanie ekranu), która daje użytkownikowi inne możliwości przechwytywania ekranu, takie jak możliwość przechwycenia części ekranu, przechwycenia całego ekranu, przechwycenia określonego okna i ponownego -zajęcie ostatniego zajętego obszaru.

             Po wykonaniu odpowiedniego zdjęcia, obraz pojawi się w edytorze programu z możliwością wprowadzenia odpowiednich modyfikacji i uzupełnień.


Istnieje wiele metod, które użytkownik może zastosować w celu przechwycenia ekranu komputera, ponieważ można zastosować metody tradycyjne, naciskając określone klawisze na klawiaturze komputera, a klawisze te różnią się w zależności od systemu operacyjnego komputera między Windows i Mac lub programów i aplikacje można pobrać. Specjalizują się w robieniu zdjęć ekranu komputera. Programy te różnią się nieco pod względem opcji, jakie udostępniają użytkownikowi i łatwością obsługi, ale we wszystkich przypadkach należy zachować ostrożność, aby wybrać program, który jest kompatybilny z systemem operacyjnym użytkownika.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -