المواضيع

Jaka jest technologia

Jaka jest technologia

Technologia i jej zmiany uważane są za jeden z najważniejszych aspektów wpływających na dziedziny związane z życiem człowieka, w tym naukę, historię, styl życia człowieka.Również od rewolucji przemysłowej koncepcja technologii skupia się bardziej na procesach fizycznych i życiowych niż na leży po stronie psychologicznej i społecznej.


Gdybyśmy chcieli zdefiniować technologię w jej wszechstronnym i szerokim znaczeniu, okazałoby się, że obejmuje ona wszystko, co wiąże się z aspektami praktycznymi, począwszy od łowiectwa, rolnictwa, hodowli zwierząt, górnictwa i budownictwa, aż po inne różnorodne rzemiosła, aż skończymy na dziedzinach komunikacji, medycyny i technologii wojskowych, ponieważ reprezentuje ducha umiejętności, wiedzy i mechanizmów wdrożeniowych w celu wytworzenia tego, co jest korzystne dla ludzkości. Ponadto technologie we wszystkich swoich dziedzinach są wynikiem ewolucji nawyków kulturowych w obrębie człowieka społeczeństwa.


Kiedy pojawiła się technologia?

Pierwsze narzędzia technologiczne pojawiły się w XVII wieku wraz z wynalezieniem maszyn w wyniku zmian, jakie zaszły podczas rewolucji przemysłowej w zakresie produkcji i rozwoju, jednak technologia ta rozwijała się bardzo szybko i na każdym etapie jej rozwoju, badacze przyjrzeli się możliwościom i mocnym stronom tamtego okresu i zastosowali do niego technologię, tak aby wkroczyli w nią we wszystkich dziedzinach życia i w ten sposób sukcesywny rozwój technologii nastąpił pomiędzy kolejnymi cywilizacjami i był brany pod uwagę przez trzy podstawowe czynniki , którymi są potrzeba społeczna, zasoby społeczne i solidarność społeczna, która ostatecznie prowadzi do sukcesu i rozwoju.


rodzaje technologii

Pod definicją technologii mieści się duża liczba obszarów, które nazywane są rodzajami tej technologii.Wejście technologii w dziedzinę, która powoduje w niej zmiany i powoduje jej rozwój techniczny, oznacza istnienie nowego rodzaju technologii i symbolizuje wszystkie techniki, narzędzia, transport i inne umiejętności, które ludzie wymyślają i wykorzystują w celu ułatwienia życia, a wśród najważniejszych typów:


Biotechnologia

Jest to rodzaj technologii, która wykorzystuje układy biologiczne i organizmy żywe do tworzenia i rozwijania czegoś. Jednym z najprostszych przykładów jest wykorzystanie drożdży, które są uważane za żywy organizm w produkcji chleba. Zajmuje się również dziedziną modyfikowanie układów biologicznych materiału genetycznego (DNA) organizmów żywych Nauki laboratoryjne i medyczne, biochemia, genetyka i inżynieria genetyczna, poprzez produkcję leków i metod leczenia kompatybilnych z chorobami atakującymi organizmy, oprócz rolnictwa w medycynie człowieka i roślin oraz produkcja chemikaliów i żywności.


technologia medyczna

Są to wszystkie technologie i usługi, których celem jest ratowanie życia ludzkiego oraz rozwój urządzeń korzystnych dla zdrowia ludzkiego, a najważniejszymi przykładami są: urządzenia do badania USG, badanie stanu zdrowia płodu w łonie matki, rezonans magnetyczny w celu wykrywania chorób, i zapewnienie opieki medycznej pacjentowi podczas operacji chirurgicznych, Urządzenia monitorujące stan zdrowia człowieka i jego zmiany, diagnozujące różne choroby, leczące i opiekujące się pacjentem, zapobiegające chorobom trudnym do wyleczenia w późniejszym czasie oraz wczesne wykrywanie.


technologia nuklearna

Są to technologie związane z rozwojem produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii jądrowej, zaliczane do zdrowych dla środowiska i zrównoważonych, zajmujące się także doskonaleniem produkcji żywności i zrównoważonym rolnictwem oraz rozmnażaniem roślin poprzez mutacje, które odbywa się poprzez ekspozycję nasiona lub łodygę rośliny na promienie takie jak promienie gamma, a następnie tworząc mutacje w celu wytworzenia rośliny o tych samych cechach. Pewne, oprócz prób rezygnacji z pestycydów poprzez hodowlę dużej liczby owadów, a następnie uczynienie ich sterylnymi za pomocą promieniowania i wypuszczanie ich w celu kojarzenia się ze zwykłymi owadami, ale bez rozmnażania.


technologia informacyjna

Są to wszelkie narzędzia i technologie, które wykorzystywane są przy budowie sieci komunikacyjnych, ochronie danych i informacji oraz tworzeniu i kontrolowaniu dużych baz danych, takich jak telefony, komputery, urządzenia sieciowe i inne, które stały się istotną częścią pracy przedsiębiorstw. , ponieważ zajmują się sterowaniem maszynami i robotami produkcyjnymi.W fabrykach dane i informacje o pracownikach i produktach przechowywane są w komputerach.


Technologia komunikacyjna

Jest to termin związany z technologią informacyjną, ale obejmuje środki komunikacji pomiędzy urządzeniami i technologiami przechowującymi informacje, takimi jak Internet, sieci bezprzewodowe, oprogramowanie, wideokonferencje, serwisy i aplikacje społecznościowe, a przez tę technologię rozumie się wszelkie środki, które pozwalają wymiana i przesyłanie informacji pomiędzy tymi urządzeniami, poprzez cyfrowe przetwarzanie, technologia ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach; Takie jak rolnictwo elektroniczne i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w rolnictwie.


Technologia edukacyjna

Są to wszystkie technologie stosowane w szkołach i na uczelniach w celu usprawnienia procesu uczenia się oraz łatwego i sprawnego przekazywania uczniom informacji, co przyczynia się do rozwoju procesu edukacyjnego i doskonalenia narzędzi edukacyjnych oraz ich przykłady; Proces edukacyjny odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem komputerów i Internetu, w którym wykorzystywane są technologie, platformy edukacyjne i programy, które przybliżają uczniom ich mocne i słabe strony oraz starają się na nich skupić.technologia biznesowa

To narzędzia i struktury organizacyjne, które koordynują pracę firm i instytucji, aby pracować na rzecz zaspokojenia potrzeb klientów oraz usprawniać ich pracę i stale ją rozwijać oraz zdolność do konkurowania, a także kontrolować koszty i szacować procent zysków i zarządzania procesem marketingowym produktów, czyli jest to technologia zajmująca się organizacją i zarządzaniem całym przedsiębiorstwem oraz doskonaleniem jego możliwości, a od Najważniejszymi przykładami są technologia produktu, technologia komunikacji z klientem, technologia działania i procesy biznesowe .


technologia transportu

Są to umiejętności, wynalazki i innowacje, które spowodowały rozwój i zmiany w dziedzinie transportu i linii lotniczych, a których celem jest osiągnięcie wydajności tych środków, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania, co oznacza możliwość połączenia użytkowników z miejscem docelowym chcą w szybszym czasie i z bezpieczniejszymi możliwościami, takimi jak; Nowoczesne szybkie i bezpieczniejsze pociągi, duże tanie samoloty, a także rewolucja w dziedzinie samochodów polegająca na zastąpieniu samochodów napędzanych paliwem samochodami elektrycznymi.


technologia rozrywki

Technologia ta obejmuje media, telewizję, sieci internetowe i filmy, a także sztukę, umiejętności aktorskie, teatr i radio, które zajmują się rozwojem firm produkcyjnych i wielu dziedzin rozrywki, takich jak projektowanie mody, produkcja mediów i treści, fotografia i śpiewu, a także wszystkich dziedzin, które pozwalają ludziom budować publiczność i zapewniają jej możliwości zatrudnienia .


Wniosek

Słowo technologia nie oznacza wyłącznie narzędzi związanych z komputerami, urządzeniami i telefonami, ale raczej wszelkie osiągnięcia, narzędzia i urządzenia, które zrewolucjonizowały różne dziedziny życia, takie jak życiowe, medyczne, przemysłowe, biznesowe, edukacyjne, komunikacyjne, informacyjne, rozrywkowe, a nawet transport, a ta technologia oznacza opracowywanie środków ułatwiających życie w tych dziedzinach, podnoszących umiejętności i zapewniających nowe i odmienne możliwości zatrudnienia.


Korzyści technologiczne

Korzyści płynące z technologii można podsumować w kilku punktach, z których najważniejsze to:

             Łatwy dostęp do informacji, śledzenie aktualności ze świata i ułatwienie dostępu do dowolnej książki, filmu czy serialu za pośrednictwem Internetu.

             Zapewnienie dostępu do informacji i poznanie niewiadomych, aby ułatwić życie.

             Ułatwienie przemieszczania się z miejsca na miejsce i podróżowanie pomiędzy krajami.

             Zapewnianie lepszych, szybszych i nowszych środków komunikacji umożliwiających interakcję między ludźmi oraz możliwość łatwego przesyłania wiadomości i udostępniania filmów i zdjęć między nimi.

             Obniżenie kosztów umiejętności i narzędzi ułatwiających życie, dzięki czemu rzeczy stają się tańsze.

             Łatwość modernizacji i rozwoju we wszystkich obszarach życia.

             Poprawa usług finansowych i bankowych, przesyłanie środków i otrzymywanie wynagrodzeń.

             Doskonalenie technik uczenia się na odległość i bezpośredniego poprzez wykorzystanie narzędzi ułatwiających uczniom naukę.wady technologiczne

Wady technologii polegają na wielu punktach, z których najważniejsze to:

             Marnowanie czasu rozproszonego przez technologię, taką jak odtwarzacze muzyczne, telefony, telewizja i gry wideo.

             Odrywanie studentów od nauki na wykładach i lekcjach oraz same urządzenia technologiczne powodują rozproszenie i zamieszanie wśród studentów.

             Zmniejszenie umiejętności twórczych w społeczeństwie w wyniku zaabsorbowania ludzi technologią i braku wolnego czasu na głębokie myślenie i kreatywność.

             Pojawienie się problemów izolacji społecznej i braku realistycznej komunikacji społecznej w wyniku zaabsorbowania ludzi sobą nawzajem.

             Młodzież i niektóre inne grupy społeczne są uzależnione od technologii, co powoduje depresję i stany lękowe.

             Powodują problemy zdrowotne wśród ludzi, takie jak otyłość, zaburzenia wzroku, problemy ze słuchem, nowotwory mózgu i skóry.


Streszczenie artykułu

Technologia w naszym świecie to miecz obosieczny, pomimo swoich wielkich i wielkich korzyści w rozwoju świata i ułatwianiu życia, ma jednak wiele wad i negatywów w wyniku niewłaściwego użycia przez ludzi, prawidłowe użycie oznacza najlepsze wykorzystanie technologii nie powodując żadnych szkód, ale niewłaściwe użycie przyniesie korzyści technologii. Wpływa na człowieka, ale powoduje u niego wiele problemów zdrowotnych, społecznych i zawodowych.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -