المواضيع

Obszary pracy specjalizujące się w bezpieczeństwie informacji

Obszary pracy specjalizujące się w bezpieczeństwie informacji

Obszary pracy specjalizujące się w bezpieczeństwie informacji

 Specjalność bezpieczeństwo informacji definiuje się jako tę, która zapewnia umiejętności administracyjne i wiedzę techniczną niezbędną do analizy systemów operacyjnych i naprawy naruszeń bezpieczeństwa wewnętrznego, a także wykrywania i blokowania naruszeń bezpieczeństwa wirtualnego, które mogą otworzyć drzwi dla szkodliwych wirusów komputerowych lub przestępstw cyfrowych. Warto zauważyć, że specjalizacja ta ma kilka dziedzin pracy. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich: 


Kryminalistyczny analityk komputerowy 

Analityk kryminalistyki komputerowej zbiera dowody z komputerów, sieci i innych urządzeń do przechowywania danych w celu zbadania przypadków przestępstw cyfrowych. Osoby te ściśle współpracują z organami ścigania w celu gromadzenia dowodów do spraw prawnych, sporządzania raportów technicznych, przedstawiania zeznań biegłych w procesach oraz oficerów szkolących, na komputerach i w przewodnikach taktycznych. 


Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji 

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji to pracownik na poziomie podstawowym lub średnim, którego proces pracy pomaga zwiększyć bezpieczeństwo organizacji. Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji często muszą analizować wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu, instalować i konfigurować rozwiązania zabezpieczające, przeprowadzać testy podatności na zagrożenia i pomagać szkolić współpracowników w zakresie świadomości bezpieczeństwa w organizacji. 


Konsultant ds. bezpieczeństwa IT 

Dał się poznać jako ekspert zewnętrzny, który pomaga organizacji we wdrażaniu najlepszych rozwiązań zgodnie z jej potrzebami bezpieczeństwa. Praca tych ekspertów obejmuje przeprowadzanie wywiadów z zarządem i inną kadrą kierowniczą, a także poznawanie polityki firmy wobec organizacji, np. : standardy bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa i własne protokoły uwierzytelniania. 


Testery penetracyjne 

Zdefiniowani jako odpowiedzialni za badanie aplikacji, systemów i sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach w ramach testu zabezpieczeń cyfrowych organizacji, gdzie są przygotowani do przeprowadzania oceny bezpieczeństwa fizycznego krytycznych zasobów IT, projektowania i tworzenia nowych narzędzi penetracyjnych, a także do korzystania z mediów społecznościowych inżynierii w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach, a także udostępnienia uwag na temat oceny systemów. 


Analizator złośliwego oprogramowania 

Odpowiedzialny za pomoc organizacji w zrozumieniu oprogramowania ransomware, robaków, botów i innego złośliwego oprogramowania, które codziennie zagraża jej sieci. Analitycy złośliwego oprogramowania zazwyczaj współpracują z analitykami kryminalistycznymi i osobami reagującymi na incydenty, aby pomóc zidentyfikować złośliwe oprogramowanie, które mogło przedostać się do systemów komputerowych. Przedsiębiorstwo. 


Inżynier bezpieczeństwa aplikacji 

Zdefiniowani jako twórcy oprogramowania specjalizujący się w audytowaniu i przeglądaniu kodu aplikacji pod kątem optymalnego bezpieczeństwa, inżynierowie bezpieczeństwa aplikacji pracują nad tym, aby hakerzy nie wykorzystali niebezpiecznego kodu do uzyskania lub nawet przejęcia wszelkiego rodzaju informacji z aplikacji. 


Inżynier bezpieczeństwa IT 

Inżynierowie bezpieczeństwa IT planują i projektują całą sieć przedsiębiorstwa, w tym systemy komputerowe, a następnie nadzorują wdrożenie tych systemów, m.in.: obowiązujące standardy bezpieczeństwa i najlepsze praktyki w przedsiębiorstwie, a inżynierowie bezpieczeństwa koordynują każdy aspekt budowy sieci, w tym testowanie podatności oraz wysiłki w zakresie edukacji personelu.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -