المواضيع

Plusy i minusy technologii 

Plusy i minusy technologii

Pozytywne skutki technologii

Technologia wykorzystała naukę i wiedzę w wielu obszarach życia, w zamierzony sposób, aby ułatwić życie jednostkom i dodać wartość społeczeństwom. Zrewolucjonizowała i przekształciła wiele dziedzin i poziomów, zarówno naukowych, jak i praktycznych. Wpływ technologii na nasze życie. życie odnotowuje się w różnych dziedzinach. Takie jak wtargnięcie technologii do dziedzin edukacyjnych, zdrowotnych, rolniczych i innych, które spowodowało wielką zmianę w życiu ludzkości. Oto najważniejsze korzyści płynące z technologii w naszym codziennym życiu:             Podnosząc poziom edukacji, technologia przyniosła ogromną rewolucję naukową i poznawczą, która przyczyniła się do wzrostu liczby wynalazków naukowych.

             Poprawa poziomu sektora transportowego.

             Ułatwienie prac domowych poprzez wykorzystanie maszyn elektrycznych, które wykorzystują nowoczesną technologię, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

             Zwiększenie efektywności produkcji i ograniczenie błędów ludzkich w sektorze finansowym i biznesowym.


Usprawnij proces edukacji

Technologia pozytywnie wpływa na proces uczenia się poprzez:

             Pomaganie uczniom w odrabianiu zadań domowych.

             Ułatw proces wyszukiwania różnych tematów.

             Naucz się podstaw pisowni i liczenia dla uczniów szkół podstawowych w zabawny sposób.

             Umożliwienie studentom zdalnej nauki w dogodnym dla nich czasie, zwłaszcza zdalne zdobywanie stopni naukowych.

             Zwiększenie efektywności lekcji i ułatwienie ich zrozumienia, co w dużym stopniu pomaga nauczycielom w usprawnianiu procesu edukacyjnego.

             Ułatwianie zdalnego udziału w seminariach organizowanych przez instytucje edukacyjne zamiast wysyłania studentów na takie seminaria fizycznie.

             Zwiększanie możliwości uczenia się, ponieważ dzięki technologii możliwe jest uczestnictwo w szkoleniach i uczenie się różnych lekcji za pośrednictwem Internetu, np. Uczenie się nowego języka.


Zwiększ produktywność pracy

Zalet technologii w pracy jest wiele, m.in.:

             Lepsza komunikacja: technologia ułatwia komunikowanie się z innymi osobami, niezależnie od odległości, poprzez zwykłe połączenie; lub połączenie wideo; wysyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem stron internetowych; Albo media społecznościowe.Z  drugiej strony technologia usprawnia interakcję i komunikację pracowników między sobą podczas pracy, a także ułatwia i wymienia informacje związane z pracą.Na przykład za pomocą Skype'a można dzielić się informacjami i projektami we wszystkich różnych departamentów, oprócz wspierania procesu decyzyjnego.

             Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi: Technologia usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez usprawnienie procesu oceny pracowników i zatrudniania nowych pracowników, a także możliwość rekrutacji poprzez wykorzystanie Internetu, co prowadzi do oszczędności dużej ilości czasu poświęcanego na przeprowadzanie wielu procedur oraz ułatwienie zadań roboczych specjalisty ds. zasobów Ludzkości.

             Śledź wydajność pracowników: Technologia umożliwia śledzenie wydajności i produktywności pracowników, co prowadzi do zwiększonej produktywności.


Wzmacnianie więzi rodzinnych

Technologia znacząco wzmocniła więzi rodzinne, a oto najważniejsze zalety technologii w tym aspekcie: 

             Wzmacnianie więzi rodzinnych: Wiele rodzin wykorzystuje technologię do wzmacniania i utrzymywania więzi rodzinnych, szczególnie z dziadkami i innymi krewnymi, którzy mieszkają daleko.

             Natychmiastowa komunikacja: członkowie rodziny mogą natychmiast rozmawiać ze swoimi dziećmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, szybkiego połączenia lub za pośrednictwem dowolnych serwisów społecznościowych.

             Uczestnictwo: Niektóre rodziny mogą tworzyć własne strony internetowe i blogi, aby dzielić się zdjęciami i ważnymi wydarzeniami rodzinnymi, a rodzice mogą dzielić ze swoimi dziećmi wiele przyjemnych chwil, takich jak oglądanie filmów lub gier elektronicznych, co zacieśnia więzi między nimi.

             Spędzanie większej ilości czasu z rodziną: dzięki możliwości pracy z domu przez Internet.


Pomoc osobom i osobom ze specjalnymi potrzebami

Technologia ma wiele zalet, z których najważniejsze to:

             Przechowywanie informacji: Technologia umożliwia przechowywanie ogromnych ilości informacji na stosunkowo małej przestrzeni dyskowej.

             Osiąganie rozrywki i przyjemności: Wiele osób może czerpać przyjemność i rozrywkę dzięki korzystaniu z mediów społecznościowych lub graniu w różne gry komputerowe.

             Otrzymuj wiadomości: źródła wiadomości są dostępne przez cały dzień za pośrednictwem stron internetowych lub mediów społecznościowych.

             Pomaganie osobom ze specjalnymi potrzebami: Technologia zapewnia osobom ze specjalnymi potrzebami możliwość normalnego życia poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach i lekcjach.


Zastosowanie technologii w recyklingu

Zastosowanie nowoczesnych technologii usprawniło procesy recyklingu na różnych poziomach, zwłaszcza technologię recyklingu tworzyw sztucznych, która wykorzystuje w tym celu wiele technologii, z których najważniejsze to:

             Rotacja przez robota szybko uczącego się: Jest to robot wyposażony w technologię sztucznej inteligencji, która za pomocą algorytmów potrafi bardzo szybko oddzielać od siebie materiały.

             Obniżenie kosztów recyklingu: Proces recyklingu tworzyw sztucznych odbywał się poprzez wykorzystanie wody do czyszczenia i chłodzenia plastiku, aby chronić środowisko i nie szkodzić mu, i to był powód, dla którego osoby odpowiedzialne za proces wprowadziły techniki, które pomagają w procesie recyklingu bez konieczności użycia wody; Aby obniżyć koszty recyklingu.

             Usuwanie zanieczyszczeń: Są to techniki technologiczne stosowane w celu usunięcia zapachu i koloru ze starych tworzyw sztucznych w celu wytworzenia nowych tworzyw sztucznych, czystych i wolnych od substancji zanieczyszczających.


Zwiększenie tempa produkcji rolnej

Intensywne wykorzystanie technologii w rolnictwie i hodowli zwierząt znacznie zwiększyło jej produktywność w porównaniu z metodami tradycyjnymi.Najważniejsze z tych metod to:

             Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich: Technologia usprawniła produkcję zwierzęcą, ponieważ naukowcy pracują w laboratoriach nad identyfikacją genów odpowiedzialnych za zdrowie zwierząt i identyfikowaniem sposobów ograniczania negatywnego wpływu środowiska na ich zdrowie i zdolność produkcyjną, oprócz stosowania sztucznego zapłodnienia metody od samców charakteryzujących się silnym i dobrym zdrowiem.

             Genetyka upraw i zwalczanie szkodników: Poprawiając jakość zasobów roślinnych na potrzeby rozwoju nasion, naukowcy wykorzystują inżynierię genetyczną oprócz badania gleby i poprawy jej jakości w laboratoriach i laboratoriach.

             Mechanizacja sektora rolnego: Wiele maszyn rolniczych, takich jak traktory, kombajny i automatyczne dojarki do krów, zastąpiło siłę roboczą, co zwiększa produkcję w krótszym czasie niż w przeszłości, a także pozwala zaoszczędzić wiele wysiłku. koszt; i czas.

             Automatyzacja opieki nad zwierzętami: poprzez instalowanie urządzeń kontrolujących temperaturę w oborach czy monitorowanie w telewizji krów, szczególnie tych rodzących, a także wykorzystanie generatorów do radzenia sobie z nagłymi przerwami w dostawie prądu, co przekłada się na zwiększenie wydajności rolników przy minimalnych kosztach i wysiłku.


Technologia ma wiele pozytywów, które ułatwiły realizację zadań w wielu obszarach.Technologia zwiększyła produktywność i dokładność pracy, co pozytywnie odbija się na wzroście gospodarczym krajów korzystających z technologii w obszarze finansów i biznesu, oprócz niezwykłego rozwoju w tej dziedzinie edukacji, więzi rodzinnych, polityki recyklingu oraz niesienia ogromnej pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami i wpływu tego wszystkiego na zmianę świadomości społecznej ludzkości.


negatywne skutki technologii

Pomimo wielu zalet technologii, które mają jakościowy wpływ na życie jednostek i społeczeństw, ma ona wiele wad, które wpływają na zdrowie psychiczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a także na jednostki w ogóle, takich jak zmęczenie oczu i wpływ na więzi społeczne, a oto jego negatywne skutki:


Minimalizuj interakcję między nauczycielem a uczniem

             Intensywne korzystanie z technologii tak bardzo rozprasza uczniów w klasie, że niektóre szkoły muszą jej zakazać podczas zajęć.

             Stosowanie technologii w szkołach prowadzi do dysproporcji technicznych pomiędzy uczniami tej samej szkoły oraz uczniami z różnych środowisk edukacyjnych.

             Technologia zwiększyła obciążenie pracą nauczyciela, wpływając na jego aktywność w interakcji z uczniem, gdyż poświęca on swój wysiłek na naukę nowych narzędzi technologicznych kosztem interakcji z uczniem.


Wpływ na sen

Technologia ma negatywne skutki związane z wpływem na sen człowieka i znacznie go ograniczając, jak następuje:

              Dotknięty przez duży odsetek nastolatków i letarg przez większość czasu w ciągu dnia.

             Zły sen może prowadzić do zażywania narkotyków przez nastolatki.

             Wchodzenie w stan ciężkiej depresji u nastolatków, która wpływa na gładkość snu i cierpi na bezsenność.


Wzrost stopy bezrobocia

             utrata wielu miejsc pracy i wystąpienie w przyszłości poważnego kryzysu finansowego; Ze względu na zastąpienie ludzkiej siły technologią.

             Znaczący wzrost stopy bezrobocia na skutek niezwykłego rozwoju technologicznego na świecie.

             Nieuniknionym skutkiem powyższego jest rosnąca inflacja.


Izoluj i oddzielaj członków rodziny

             Technologia wywarła ogromny wpływ na rodzinę i stworzyła rodzaj słabej interakcji między nimi.

             Dzieci nie nabywają umiejętności interakcji z ludźmi w życiu codziennym, ponieważ wolą gry wideo od zabawy z rówieśnikami. [

             Sposób wychowania dzieci i młodzieży oraz postrzeganie przez nich braku interakcji pomiędzy członkami rodziny jako czegoś normalnego i zdrowego, reprezentującego dla nich niezależność i wolność od ingerencji rodziców w ich wychowanie, co negatywnie wpływa na podstawowe zasady kształtujące ich osobowość.


brak ludzkiej prywatności

Technologia przyczynia się do braku prywatności, ponieważ pozwala każdemu uzyskać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko osoby, adres i dane kontaktowe.


Zwiększony poziom zanieczyszczenia wody i powietrza

             Technologia przyczyniła się do wzrostu stopnia zanieczyszczenia wody i powietrza poprzez technologie, które pojawiły się po rewolucji przemysłowej na świecie, takie jak technologia wykorzystania paliw kopalnych, które wytwarzają duże ilości gazów cieplarnianych szkodzących atmosferze, takich jak dwutlenek węgla , dwutlenek siarki, tlenek azotu i metan, i zwiększają problem globalnego ocieplenia.

             Wyrzucanie ścieków do naturalnych zbiorników wodnych, co powoduje wiele szkód w samym życiu morskim, a także powoduje wiele chorób u ludzi, takich jak cholera i dur brzuszny.

             Szybkie wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zwłaszcza wód gruntowych, oraz usuwanie lasów, których funkcją jest oczyszczanie powietrza, co zwiększa globalne ocieplenie i erozję gleby.

             Składowanie radioaktywnych odpadów nuklearnych, które wpływa na jakość życia morskiego i jest uważane za główną przyczynę zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz zabicia wielu organizmów morskich i wyginięcia innych.


Sektor warzywny został dotknięty zanieczyszczeniem elektronicznym

             Zanieczyszczenia elektroniczne powodują ogromne szkody, w szczególności w sektorze warzywnym i ogólnie w życiu ludzkim, ponieważ zanieczyszczenie to powoduje powstanie ogromnej liczby odpadów elektronicznych, które negatywnie wpływają na sektor warzywny. 

             Spalanie odpadów elektronicznych na wysypiskach powoduje ogromne szkody dla społeczności ekologicznej; Ze względu na negatywny wpływ na glebę i rośliny.

             Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów rolniczych w rolnictwie zwiększa zanieczyszczenie rzek i zbiorników wodnych oraz nasila rozwój w nich glonów na skutek spływu chemikaliów z gleby do tych zbiorników.


Technologia odgrywa ogromną rolę w naszym życiu w wielu dziedzinach, takich jak rolnictwo, przemysł i edukacja, jednak nie jest pozbawiona wad, które, jeśli są niewłaściwie wykorzystywane, mają negatywny wpływ na nasze codzienne życie i środowisko, takie jak brak prywatności, zwiększone bezrobocie , oprócz dużych zanieczyszczeń w tym sektorze.Wegetarianizm, niebezpieczeństwo pozostałości odpadów na powierzchni globu, zanieczyszczenie wody i powietrza oraz jego skutki szkodzące człowiekowi, dlatego korzystanie z technologii musi być umiarkowane i radzić sobie z nim ostrożność i ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -