المواضيع

Pojęcie analizy i projektowania systemów

Pojęcie analizy i projektowania systemów

Pojęcie analizy i projektowania systemów

Analiza i projektowanie systemów to proces stosowany przez wiele firm w celu oceny konkretnych sytuacji biznesowych i opracowania sposobów ich ulepszenia. Firmy mogą wykorzystać ten proces do przekształcenia swojej struktury lub osiągnięcia celów biznesowych związanych ze wzrostem i rentownością. Analiza i projektowanie systemów pokazuje również, w jaki sposób główne systemy w działaniu organizacji i ich powiązania z innymi podsystemami oraz zdolność obu systemów do osiągnięcia określonego celu.

Proces analizy systemów jest postrzegany jako proces gromadzenia i interpretacji faktów, identyfikowania problemów i analizowania systemu na różne jego elementy. Jeśli chodzi o projektowanie systemów, definiuje się go jako proces identyfikacji elementów systemu , danych, które przechodzi przez ten system, a celem jest projektowanie systemów tak, aby spełniały specyficzne potrzeby i wymagania przedsiębiorstwa poprzez inżynierię systemów. Solidne i dobrze zarządzane. 

Korzyści z projektowania i analizy systemów

Najczęstszą korzyścią wynikającą z analizy i projektowania systemu jest ulepszenie poprzedniego systemu, ale istnieją także inne korzyści, takie jak:

 • Ułatwienie zrozumienia złożonych struktur systemowych.
 • Pozwalając na lepsze zarządzanie wszelkimi zmianami zachodzącymi w systemie, biznesie czy środowisku zewnętrznym.
 • Dopasowanie organizacji do otoczenia i priorytetów strategicznych.
 • Ograniczenie problemów IT , a także zmniejszenie obciążenia personelu IT.
 • Redukcja kosztów i oszczędzanie funduszy i zasobów organizacji do wykorzystania w innych działach.
 • Identyfikuj potencjalne ryzyka i zagrożenia dla działalności operacyjnej, zanim się pojawią.
 • Popraw ogólną jakość systemu.
 • Popraw użyteczność systemu przez pracowników.
 • Zwiększ produktywność i zwiększ satysfakcję klientów.

Narzędzia i techniki analizy systemów oraz projektowania

Poniżej znajdują się najważniejsze narzędzia i techniki stosowane w analizie i projektowaniu systemów:

DFD)

Diagramy przepływu danych pokazują, w jaki sposób dane przepływają pomiędzy różnymi funkcjami systemu, pokazują bieżące operacje systemu, a także podsumowują informacje, które system przetwarza, jakie przekształcenia dokonuje, gdzie dane są przechowywane, jakie operacje są wykonywane na nim wykonane i jakie są wyniki tych operacji.

Słowniki danych)

Słownik danych przechowuje opisy wszystkich elementów danych na diagramach przepływu danych. Te elementy danych mogą obejmować operacje, szczegóły i definicje przepływów danych oraz magazyny danych. Przechowuje także informacje o relacjach między różnymi elementami danych.

Drzewo decyzyjne)

Drzewo decyzyjne pomaga firmom identyfikować złożone relacje i decyzje na diagramie w kształcie drzewa, co pomaga analitykom przyjrzeć się sekwencji decyzji i zdecydować, która z nich jest najlepsza.

Tabele decyzyjne)

Tabele decyzyjne mogą poprawić ogólne zrozumienie złożonej relacji logicznej pomiędzy decyzjami a ich warunkami i procedurami poprzez wykorzystanie binarnej macierzy wierszy i kolumn w celu zdefiniowania problemu i możliwych działań.

Ustrukturyzowany angielski)

Analitycy systemowi często używają w analizach ustrukturyzowanego języka angielskiego; Dzieje się tak, ponieważ zapewniają dokładniejsze opisy różnych procesów systemowych i często pomagają użytkownikom nietechnicznym zrozumieć projekt programów komputerowych, dzieląc go na logiczne kroki przy użyciu prostych angielskich słów.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -