المواضيع

Rodzaje symulacji komputerowych

Rodzaje symulacji komputerowych

Oto najbardziej znane typy symulacji komputerowych: 


Symuluj dyskretne zdarzenia

Jest to modelowanie systemu w trakcie jego pracy i przebiegu w czasie, np.: procesy produkcyjne takie jak rotacja, szlifowanie itp. oraz analiza ruchu, a istnieją rodzaje symulacji odrębnych zdarzeń, takie jak:

•  Symulacja stochastyczna

•  Niezależna symulacja

Symulacja  hybrydowa

•  Symulacja deterministyczna


Symulacja dynamiczna

Jest to modelowanie układu poprzez zachowanie w czasie, takie jak: ergonomia człowieka, modele wirtualne, równania ruchu maszyn i badania aerodynamiczne.


Praktyczna symulacja

Jest to modelowanie interakcji fizycznych pomiędzy dwoma lub większą liczbą systemów, np. prognozowanie pogody i modelowanie produktów w eksploatacji.


Symulacja Monte Carlo

Jest to symulacja za pomocą algorytmów komputerowych, które wykorzystują losowość do obliczenia cech modeli matematycznych, takich jak: użycie algorytmu losowego do obliczenia wartości π.


Pojęcie symulacji komputerowej

Jest to imitacja istniejących lub proponowanych systemów w rzeczywistości poprzez modele wykorzystujące zaawansowane programy i aplikacje komputerowe, które pomagają zmniejszyć procent błędów i ryzyka, gdyż wymaga obecności aktualnych i historycznych danych, czujników, sprzętu i urządzeń fizycznych podłączonych do model.

Symulacja komputerowa pomaga również w badaniu zachowań dynamicznych, aby uniknąć wpadnięcia w określone okoliczności i zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze.Służy do celów eksploracyjnych, do przeprowadzania eksperymentów i budowania modeli zapewniających zgodność pożądanych specyfikacji z tym, co będzie się działo na na ziemi, przewidywać dane i rozumieć obecną sytuację.Komputerowe modele symulacyjne składają się z następujących elementów:

•  Równania pokazujące częstotliwość zależności funkcjonalnych

•  Wyniki prezentowane w formie obrazu

Realistyczne, rzeczywiste zachowanie  systemu

•  Przedstaw wyniki w formie przejrzystych danych


Zalety symulacji komputerowej

Oto główne zalety stosowania symulacji komputerowych:

•  Skrócenie czasu i wysiłku potrzebnego do wykonywania różnych prac

•  Szybkość i łatwość obsługi oraz sprawdzanie błędów

•  Projektowanie, użytkowanie i testowanie systemów 

•  Zmniejsz ryzyko finansowe

•  Powtarzane testy dokładności

•  Zdobądź wiedzę i spostrzeżenia umożliwiające ulepszenia

•  Badanie skutków długoterminowych

•  Ocena zdarzeń losowych

•  Testowanie dystrybucji niestandardowych

•  Zachęcanie do dogłębnego myślenia i analizy

•  Optymalizacja operacji zakupowych

•  Szybkość pojawiania się wyniku w trzech wymiarach

•  Oszczędność kosztów przemysłowych


Przykłady i zastosowania symulacji komputerowych

Oto najważniejsze przykłady i zastosowania symulacji komputerowej:

•  Biomechanika

•  Architektura i urbanistyka

Gotowość na wypadek  katastrofy

•  Cyfrowy projekt cyklu życia

•  Ekonomia, finanse i prognozowanie cen na rynkach finansowych

•  Lekarstwo, np. infekcja wirusowa

Opis  bomb rozszczepialnych i wybuchów jądrowych

•  Inżynieria systemów

•  Emuluj inne komputery

•  Projektowanie drogowych ekranów akustycznych

•  Symulator lotu

Inżynieria  mostów i dróg

•  Pogoda i meteorologia

•  Symulacja łodzi morskich

Systemy  sieciowe

•  Zastosowania wojskowe

Zarządzanie  projektami

•  Roboty

Systemy  produkcyjne

•  Analiza substancji zanieczyszczających powietrze

•  Sprzedaż

•  Satelity i przestrzeń kosmiczna

•  Sport poprzez przewidywanie wyników sportowych, meczów i występów poszczególnych zawodników, a także pomoc w treningu oraz ocenę poziomu stresu i zagadnień z tym związanych

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -