المواضيع

Rola technologii informatycznych w łańcuchu dostaw

Rola technologii informatycznych w łańcuchu dostaw

Rola technologii informatycznych w łańcuchu dostaw

Technologia informacyjna odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju łańcucha dostaw, a oto wyjaśnienie:

•  Zwiększona wydajność i przejrzystość

Technologie informacyjne pomogły zwiększyć wydajność i przejrzystość, zapewniając menedżerom logistyki i łańcucha dostaw technologie bezprzewodowe i przetwarzanie w chmurze, które ulepszają systemy i poprawiają dokładność.

•  Koncentruj się na poszczególnych pracownikach

Technologie informacyjne pozwalają na zarządzanie indywidualnymi pracownikami w całym łańcuchu dostaw, zapewniając im urządzenia technologiczne, takie jak telefony komórkowe, umożliwiające komunikację z kierownictwem lub uzyskiwanie ważnych danych w celu realizacji codziennych zadań.

•  Komunikacja

Komunikacja jest jednym z najważniejszych środków przynoszących korzyści na wszystkich etapach łańcucha dostaw, ponieważ technologia komunikacyjna umożliwia stworzenie środowiska komunikacji między pracownikami w terenie a pracownikami wewnątrz organizacji.

•  Inteligentni mali przewoźnicy uzupełniają swoją działalność

Mali przewoźnicy mogą uniknąć wydawania dużych pieniędzy na operacje w łańcuchu dostaw, korzystając z: Niezastrzeżone aplikacje lub tanie urządzenia do komunikacji mobilnej.


Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw

Istnieje zestaw systemów wykorzystywanych do usprawniania operacji w łańcuchu dostaw, a niektóre z tych narzędzi są następujące:

•  Elektroniczna wymiana danych

Jest to system umożliwiający wymianę informacji za pomocą komputerów, a z systemów EDI korzystają najczęściej organizacje posiadające wieloletnie relacje biznesowe.

•  Skaner kodów kreskowych

Jest to system stosowany na wszystkich etapach łańcucha dostaw, umożliwiający organizacji śledzenie i identyfikację swoich produktów za pomocą skanera nakierowanego na kod znajdujący się na produktach.

•  Systemy ERP

Są to dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy, które pomagają organizacjom ograniczyć ręczne czynności i zadania związane z obsługą zapasów, wymaganiami finansowymi i informacjami o zamówieniach klientów za pośrednictwem skomputeryzowanego systemu informacyjnego, który jest codziennie aktualizowany.

Systemy  zarządzania transportem

Są to wyspecjalizowane systemy, które zwiększają efektywność transportu i dostarczania zasobów poprzez dostarczanie informacji o wysyłce i zwiększenie szybkości dostawy.

•  Systemy zarządzania magazynem

Są to systemy opierające się głównie na technologii komputerowej i oprogramowaniu, gdyż oprócz operacji zakupowych systemy te śledzą procesy pozyskiwania surowców i kontrolowania zapasów.


Jaki jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw definiuje się jako zestaw działań niezbędnych organizacji do dostarczania towarów lub usług konsumentom, ponieważ łańcuch dostaw reprezentuje wszystkie działania związane z przekształcaniem surowców i innych komponentów w produkty końcowe lub usługi.

Etapy łańcucha dostaw rozpoczynają się od komunikacji z dostawcą w celu pozyskania surowców i przekazania ich do magazynów, następnie transportu do miejsca produkcji, a na końcu do magazynów wyrobów gotowych.

Łańcuch dostaw odgrywa zasadniczą rolę w przepływie przychodzących materiałów i wychodzących produktów, ponieważ łańcuch dostaw kładzie nacisk na zapewnienie przepływu produktu końcowego do konsumenta, dlatego łańcuch dostaw jest sposobem na zapewnienie budowy sieci, która zaczyna się od od dostawców aż po konsumentów.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -