المواضيع

Sistem analizi ve tasarımı kavramı

Sistem analizi ve tasarımı kavramı

Sistem analizi ve tasarımı kavramı

Sistem analizi ve tasarımı, birçok şirketin belirli iş durumlarını değerlendirmek ve bunları iyileştirmenin yollarını geliştirmek için kullandığı bir süreçtir.Şirketler bu süreci yapılarını yeniden şekillendirmek veya büyüme ve kârlılıkla ilgili iş hedeflerine ulaşmak için kullanabilir.Sistem analizi ve tasarımı aynı zamanda sistemin nasıl çalıştığını da gösterir. Bir organizasyondaki ana sistemlerin çalışması ve bunların diğer alt sistemlerle ilişkileri ve her ikisinin de belirli bir hedefe ulaşma yeteneği.

Sistem analizi süreci, gerçekleri toplama ve yorumlama, sorunları belirleme ve sistemi çeşitli bileşenlerine ayırma süreci olarak görülürken, sistem tasarımı ise sistemin elemanlarını , verileri oluşturan verileri tanımlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemden geçer ve sistem tasarımının amacı, sistem mühendisliği yoluyla firmanın özel ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktır.Sağlam ve iyi çalışır. 

Sistem tasarımı ve analizinin faydaları

Sistem analizi ve tasarımının en yaygın faydası önceki sistemi iyileştirmektir ve ayrıca aşağıdaki gibi başka faydaları da vardır:

 • Karmaşık sistem yapılarının anlaşılmasını kolaylaştırmak.
 • Sistemde, işte veya dış ortamda meydana gelen değişikliklerin daha iyi yönetilmesine olanak tanır.
 • Kuruluşu çevresi ve stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirmek.
 • BT sorunlarının azaltılması ve BT personelinin iş yükünün azaltılması.
 • Maliyetleri azaltmak ve kuruluşun fonlarını ve kaynaklarını diğer departmanlarda kullanmak üzere saklamak.
 • Operasyonlara yönelik potansiyel riskleri ve tehditleri ortaya çıkmadan önce belirleyin.
 • Sistemin genel kalitesini iyileştirin.
 • Sistemin çalışanlar tarafından kullanılabilirliğini artırın.
 • Verimliliği artırın ve müşteri memnuniyetini artırın.

Sistem analizi ve tasarım araçları ve teknikleri

Sistem analizi ve tasarımında kullanılan en önemli araç ve teknikler şunlardır:

DFD)

Veri akış diyagramları, sistemin çeşitli fonksiyonları arasında veri akışının nasıl olduğunu gösterir ve sistemin mevcut işlemlerini gösterir.Ayrıca sistemin işlediği bilgileri, gerçekleştirdiği dönüşümleri, verilerin nerede saklandığını, hangi işlemlerin yapıldığını özetler. üzerinde gerçekleştirilen ve bu işlemlerden elde edilen çıktıların neler olduğu.

Veri sözlükleri)

Bir veri sözlüğü, veri akış diyagramlarındaki tüm veri öğelerinin açıklamalarını saklar. Bu veri öğeleri, veri akışlarının ve veri depolarının işlemlerini, ayrıntılarını ve tanımlarını içerebilir. Ayrıca, farklı veri öğeleri arasındaki ilişki hakkındaki bilgileri de saklar.

Karar ağacı)

Karar ağacı, şirketlerin karmaşık ilişkileri ve kararları ağaç şeklindeki bir diyagramda tanımlamasına yardımcı olur; bu da analistlerin karar sırasına bakıp hangisinin en iyi olduğuna karar vermesine yardımcı olur.

Karar tabloları)

Karar tabloları, sorunu ve olası eylemleri tanımlamak için satırlar ve sütunlardan oluşan ikili bir matris kullanarak kararlar ile bunların koşulları ve prosedürleri arasındaki karmaşık mantıksal ilişkinin genel anlayışını geliştirebilir.

Yapılandırılmış İngilizce)

Sistem analistleri analizde sıklıkla yapılandırılmış İngilizce kullanır; Bunun nedeni, çeşitli sistem süreçlerinin daha doğru tanımlarını sağlamaları ve genellikle teknik olmayan kullanıcıların bilgisayar programlarının tasarımını basit İngilizce kelimeler kullanarak mantıksal adımlara bölerek anlamalarına yardımcı olmalarıdır.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -