المواضيع

Zastosowania GIS w planowaniu transportu

Zastosowania GIS w planowaniu transportu

Zastosowania GIS w planowaniu transportu

System transportowy jest zasadniczym filarem gospodarki każdego kraju, w którym systemy informacji geograficznej można wykorzystać w planowaniu i utrzymaniu systemu transportowego, dzięki czemu planiści z łatwością identyfikują potencjalne problemy, dzięki czemu można je rozwiązać skuteczniej i ekonomiczniej niż dominują metody, przy czym warto zauważyć, że systemy informacji geograficznej mają kilka zastosowań. W zakresie planowania transportu poniżej wymieniono najważniejsze z nich:


Utrzymanie autostrady

Utrzymanie autostrad w ciągu ostatnich kilku lat stało się łatwe i opłacalne dzięki wprowadzeniu systemu informacji geograficznej, w ramach którego satelity mogą wykonywać zdjęcia autostrad, pokazując krytyczne obszary stojące przed wyzwaniami.

Mapy GIS są również wykorzystywane przez rządy i powiązane agencje przy podejmowaniu decyzji o modernizacji dróg, ponieważ informacje o konstrukcjach autostrad można wprowadzać do baz danych GIS i łatwo uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca.


Analiza incydentu

Systemy informacji geograficznej są wykorzystywane w połączeniu z usługami obrazowania satelitarnego do analizy lokalizacji i przyczyn wypadków. Adresy lokalizacji służą do powiadamiania służb ratowniczych w celu zapewnienia pomocy. Systemy informacji geograficznej mogą również służyć jako źródło raportów w razie wypadków.


Modelowanie ruchu

Modelowanie ruchu jest jedną z najczęściej stosowanych kwestii w GIS, ponieważ systemy te zapewniały rozwiązania usługowe w zakresie zarządzania ruchem w różnych rozległych sieciach drogowych dostępnych w miastach i miasteczkach, co okazało się zmniejszać zatory, ponieważ najlepsze projekty dróg i kolei zostały sprawdzone Utworzony.

Warto podkreślić, że GIS nie tylko monitoruje te systemy transportowe w trakcie budowy, ale także zapewnia monitorowanie i wizualizację ruchu po zakończeniu budowy, co przyczynia się do ograniczenia problemów komunikacyjnych, takich jak wypadki czy kryzysy, które mogą wystąpić bez ich wykorzystania.


Planowanie dróg

Systemy informacji geograficznej pomagają w opracowywaniu projektów i modeli tras przy budowie nowych dróg czy linii kolejowych, dzięki którym można wybrać najkrótszą i najbardziej efektywną trasę, ponadto systemy te umożliwiają identyfikację infrastruktury, np. warunków sanitarnych i cech gleby aby skutecznie budować te drogi.

GIS zapewnia także planistom transportu platformę do przechowywania i analizowania danych w celu identyfikacji potencjalnych problemów związanych z planowaniem i rozwiązania problemu poprzez integrację GIS z użytkowaniem gruntów, gęstością zaludnienia itp.


Administracja Bezpieczeństwa Transportu

Systemy informacji geograficznej przyczyniają się do zarządzania bezpieczeństwem transportu, uzyskując lepszą sygnalizację dla kierowców i osób próbujących przejechać przez przejazdy drogowe lub kolejowe, a także przyczyniają się do poznania dróg, które są bardziej podatne na wypadki.


Ocena oddziaływania na środowisko

Systemy informacji geograficznej pomagają w ocenie oddziaływania na środowisko środków transportu, takich jak kolej, porty czy lotniska, za pomocą których można ocenić wpływ na środowisko przy budowie dowolnego środka transportu, mając na celu ochronę środowiska regionu przed zanieczyszczeniami a także ochronę zdrowia ludzkiego.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -