المواضيع

Znaczenie sztucznej inteligencji dla studentów w edukacji

Znaczenie sztucznej inteligencji dla studentów w edukacji

Znaczenie sztucznej inteligencji dla studentów w edukacji

Sztuczna inteligencja odnosi się do symulacji ludzkiej inteligencji w maszynach zaprogramowanych tak, aby myślały jak ludzie i naśladowały ich działania, a termin ten można również zastosować do dowolnej maszyny, która wykazuje cechy związane z ludzkim umysłem, takie jak uczenie się i rozwiązywanie problemów.

Technologia sztucznej inteligencji niesie także wiele korzyści w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, a wielu badaczy wskazuje, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą podnieść poziom edukacji.

I choć sposoby, w jakie uczniowie uczą się i nauczają, stale się zmieniają, sztuczna inteligencja pomaga nam w tym w następujących punktach:


Elastyczność w czasie nauki

Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają uczniom możliwość nauki w dogodnym dla siebie czasie, a uczniowie mogą uzyskać informacje zwrotne od nauczycieli w normalnych godzinach nauki.

Aplikacje sztucznej inteligencji zapewniają także uczniom globalny dostęp do nauki przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i wskazano, że każdy uczeń może uczyć się wszystkiego według własnego tempa i możliwości, bez konieczności zwracania się do nauczyciela, a uczniowie z całego świata świat może uzyskać dostęp do wysokiej jakości edukacji bez ponoszenia kosztów podróży i utrzymania.


Zapewnienie studentom różnych opcji

Wielu uczniów potrzebuje dodatkowej pomocy poza zajęciami lekcyjnymi, czy to pomocy w odrabianiu zadań domowych, czy przygotowaniu do sprawdzianu, może być trudno znaleźć nauczycieli, którzy mają wystarczająco dużo wolnego czasu, aby zaspokoić te potrzeby, a to właśnie zapewniają uczniom aplikacje sztucznej inteligencji, to znaczy zapewnianie pomocy uczniowi zgodnie z jego specjalnymi potrzebami.

Nauczyciele i chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą również świetnie się spisać, pomagając uczniom radzić sobie z różnymi aspektami nauki poza klasą i pomimo ciągłego zapotrzebowania na nauczycieli narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc uczniom pracować nad ich słabymi stronami.


Określ umiejętności uczniów i przedstaw sugestie, które im odpowiadają

Dla uczniów można tworzyć niestandardowe programy edukacyjne w oparciu o ich doświadczenie edukacyjne i wiedzę. Dzięki sztucznej inteligencji, która umożliwiła uczniom przyjęcie spersonalizowanego podejścia do programów nauczania w oparciu o ich doświadczenia i preferowane aspekty, sztuczna inteligencja może dostosować się do poziomu wiedzy każdego ucznia, jego tempa uczenia się, pożądanych celów i usprawnić jego naukę.

Ponadto rozwiązania wspierane przez sztuczną inteligencję mogą analizować historię uczenia się uczniów, identyfikować ich słabe strony i sugerować dla nich najodpowiedniejsze szkolenia w celu poprawy wyników, co pozytywnie odbija się na ich nauce i zapewnia wiele możliwości odpowiedniego indywidualnego uczenia się.

Warto zauważyć, że rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji potrafią dostosować się do poziomu edukacji uczniów, szybkości uczenia się i aktualnych celów edukacyjnych. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować historię uczenia się uczniów, identyfikować słabe obszary i oferować kursy w oparciu o te informacje.

W rezultacie sztuczna inteligencja i jej aplikacje zapewniają różne opcje w zależności od potrzeb ucznia. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji można dostosować, aby umożliwić uczniom pomoc w pokonaniu ich słabych stron i zapewnić materiały do ​​nauki w oparciu o ich słabe strony. Na przykład uczeń przystępuje do testu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji; Aplikacja je analizuje i podpowiada odpowiednie zadania i kursy.


Zapewnienie wirtualnych mentorów do monitorowania uczniów

Platformy oparte na sztucznej inteligencji zapewniają wirtualnych mentorów, którzy śledzą postępy uczniów i chociaż tylko nauczyciele-ludzie mogą lepiej zrozumieć potrzeby swoich uczniów, dobrze jest uzyskać natychmiastową informację zwrotną od wirtualnego nauczyciela.


Studenci otrzymują szybkie odpowiedzi

Szybkie odpowiedzi to jedna z najważniejszych zalet, jakie aplikacje oparte na sztucznej inteligencji dają studentom w ogóle, nie ma nic bardziej frustrującego niż student, który otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie po trzech dniach, a sztuczna inteligencja może również pomóc uczniom znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uczniów pytania zadawane pytania w kilka sekund Wspierając automatyzację i inteligencję konwersacyjną.


Udostępnienie edukacji zdalnej studentom na całym świecie

Sztuczna inteligencja zapewnia wiele możliwości dzielenia się wiedzą i uczenia się na całym świecie, ponieważ sztuczna inteligencja umożliwia studentom studiowanie na różnych kursach i programach szkoleniowych, a także zapewnia wiele platform zawierających interaktywne materiały edukacyjne od najlepszych nauczycieli.

Sztuczna inteligencja zapewnia również możliwości uczniom, którzy mówią różnymi językami lub mają problemy ze wzrokiem lub słuchem, na przykład Translation Translator to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które tworzy tłumaczenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając w ten sposób uczniom słuchanie lub czytanie w ich ojczystym języku.


Kształcenie specjalistyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami

Sztuczna inteligencja pozwala uczniom skupić się na swoich indywidualnych potrzebach, a wiele dużych platform edukacyjnych, takich jak Carnegie Learning, inwestuje w sztuczną inteligencję, aby dostarczać bardziej spersonalizowane kursy, w efekcie czego uczniowie pracują z materiałami, na które są gotowi, uzupełniają luki w swojej wiedzy i wzbogacają swoją edukację.

W miarę jak sztuczna inteligencja stała się mądrzejsza, możliwe stało się skanowanie i analizowanie mimiki uczniów.Na przykład, jeśli lekcja jest zbyt trudna, platforma może zmienić lekcję zgodnie z potrzebami ucznia.


Znaczenie sztucznej inteligencji dla kadry pedagogicznej w obszarze edukacji

Z aplikacji sztucznej inteligencji mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele:


Identyfikacja słabych stron uczniów w celu opracowania programu akademickiego

Sztuczna inteligencja zapewnia wgląd w słabe strony, ponieważ różne kursy pozwalają dostrzec luki w wiedzy uczniów.Na przykład platforma Coursera może powiadomić nauczyciela, jeśli wielu uczniów wybierze błędne odpowiedzi na dane pytanie, dając mu możliwość zwrócenia uwagi na słaby punkt w punkcie swoich uczniów.

Tak jak sztuczna inteligencja może personalizować kursy edukacyjne dla uczniów, to samo można zrobić dla nauczycieli, analizując umiejętności uczniów i historię uczenia się.Sztuczna inteligencja umożliwia także nauczycielom uzyskanie jasnego obrazu tego, jakie przedmioty i lekcje wymagają ponownej oceny.

Warto zauważyć, że ta analiza umożliwia nauczycielom stworzenie najlepszego programu edukacyjnego dla wszystkich uczniów poprzez analizę specyficznych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu nauczyciele i profesorowie mogą dostosować swoje kursy tak, aby wyeliminować najczęstsze luki w wiedzy lub obszary wyzwań, zanim uczeń spadnie daleko za swoimi rówieśnikami.


Lepszy rozwój programów nauczania

Nowoczesne technologie takie jak VR i grywalizacja pomagają zaangażować uczniów w proces edukacji, czyniąc go bardziej interaktywnym i dając im szansę na znalezienie dobrego nauczyciela, przy czym warto zauważyć, że na platformach edukacyjnych jest wielu nauczycieli, co daje uczniowi możliwość komunikować się z wyspecjalizowanymi nauczycielami z innych krajów, w zależności od doświadczenia w nauczaniu i umiejętności osobistych.


Odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania uczniów

Wszyscy wiedzą, że wielu nauczycieli nie ma wolnego czasu dla uczniów po spędzeniu wielu godzin na nauczaniu w szkole, a tutaj nauczyciele sztucznej inteligencji i chatboty są idealnym rozwiązaniem w takich okolicznościach, mając na uwadze, że chatbot nie może całkowicie zastąpić nauczyciel. .

Chatbot może zapewnić uczniowi indywidualną naukę bez konieczności odpowiadania przez nauczyciela na pytania w ciągu dnia. W rzeczywistości chatbot wspierany przez sztuczną inteligencję może odpowiadać na pytania uczniów z szybkością odpowiedzi wynoszącą 2,7 sekundy.

Odpowiedzi na często zadawane pytania można także uzyskać, korzystając z całej bazy wiedzy szkoły, za pośrednictwem programów czatowych wspieranych przez sztuczną inteligencję, które mogą odpowiedzieć na różne ogólne i często zadawane pytania, które uczniowie zwykle zadają bez konieczności angażowania wykładowcy. skoncentruj się na planowaniu lekcji, badaniu programu nauczania lub zwiększaniu zaangażowania uczniów.

Warto zaznaczyć, że w procesie kształcenia studenci zadają różnorodne pytania, niektóre z nich są bardzo szczegółowe i wymagają uwagi prowadzącego, wiele z tych pytań ma charakter powszechny i ​​ogólny, a wykładowcy są codziennie zasypywani pytaniami, co sprawia, że uczniom utrudniony dostęp do niezbędnych informacji.

Sztuczna inteligencja może również pomóc uczniom znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w ciągu kilku sekund, dzięki czemu nie muszą tracić czasu na kontaktowanie się z wykładowcami ani wstydzić się zadawania pytań przed kolegami.


Automatyzacja rutynowych zadań

Automatyzacja różnorodnych, ręcznych procesów może dać nauczycielom więcej czasu na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach.Większość nauczycieli i wykładowców przyznaje, że ma trudności z zarządzaniem czasem, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę liczbę zadań na ich codziennych listach rzeczy do zrobienia.

Chociaż nauczyciele chcieliby spędzać więcej czasu na uczeniu uczniów twarzą w twarz, zagłębianiu się w badania i kontynuowaniu nauki, nie mają na to wystarczająco dużo czasu. Sztuczna inteligencja może pomóc nauczycielom zaoszczędzić czas, automatyzując zadania, analizując wyniki uczniów i łącząc lukę w nauce.

Siła sztucznej inteligencji może zautomatyzować większość przyziemnych zadań, w tym prace administracyjne, ocenianie prac, ocenianie stylów uczenia się i odpowiadanie na pytania ogólne.Według ankiety Telegraph nauczyciele spędzają 31% swojego czasu na planowaniu lekcji, ocenianiu testów i wykonywaniu prac administracyjnych .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -