المواضيع

Znaczenie technologii w rolnictwie

Znaczenie technologii w rolnictwie

Znaczenie technologii w rolnictwie

 Nowoczesna technologia rolnicza umożliwia rolnikom wykonywanie kilku czynności, które przynoszą ogromne korzyści uprawom rolnym, a najważniejsze z tych korzyści są następujące: 

Dbanie o bezpieczeństwo pracowników. 

Ograniczenie spływu chemikaliów do rzek i wód gruntowych. 

Ograniczenie zużycia wody, nawozów i pestycydów, co w efekcie prowadzi do spadku cen żywności. 

Niezawodne monitorowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi za pomocą technologii robotycznych, takich jak monitorowanie jakości powietrza i wody. 

- Prowadzenie prac rolniczych dla każdej rośliny indywidualnie, zamiast jednolitego stosowania wody, nawozów i pestycydów na całych polach. 

Zapewnienie producentom większej kontroli nad produkcją roślinną, przetwarzaniem, dystrybucją i przechowywaniem, co prowadzi do większej wydajności, niższych cen, bezpieczniejszych warunków uprawy, a tym samym bezpieczniejszego systemu żywnościowego. 


Nowoczesne gospodarstwa i działalność rolnicza działają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu, głównie ze względu na postęp technologiczny. Dzisiejsze rolnictwo rutynowo korzysta z zaawansowanych technologii, takich jak robotyka, czujniki temperatury i wilgotności oraz zdjęcia lotnicze. Te zaawansowane urządzenia i systemy rolnictwa precyzyjnego umożliwiają Aby firmy były bardziej rentowne, wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. 


Techniki technologiczne w rolnictwie 

Istnieje wiele technik technologicznych stosowanych w rolnictwie, a najważniejsze z nich to: 


Automatyzacja gospodarstw

 Zwana także inteligentnym rolnictwem, jest to technologia zwiększająca wydajność gospodarstw i automatyzująca cykl produkcji roślinnej, obejmująca niektóre kluczowe technologie stosowane w gospodarstwach, takie jak:

- Drony. 

Ciągniki automatyczne. 

Roboty zbierające. 

Automatyczne systemy nawadniające. 


Uprawa pionowa w pomieszczeniach zamkniętych 

Rośliny uprawia się w tego typu systemie w formie półek ustawionych jedna na drugiej w zamkniętym i kontrolowanym środowisku, a do zapewnienia roślinom niezbędnego światła służą specjalne lampy.Do najważniejszych zalet tego systemu można zaliczyć: : 

- Zwiększ produktywność upraw. 

- Możliwość dokładnego kontrolowania światła, wilgotności i wody. 

- Oszczędność 70% wody do nawadniania w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem. 

- Znaczące ograniczenie zapotrzebowania na siłę roboczą, gdyż do wykonywania prac rolniczych i żniwnych wykorzystuje się roboty, co ogranicza problem niedoboru siły roboczej. 


Systemy Informacji Geograficznej 

Pola rolne zależą od lokalizacji, dlatego programy systemów informacji geograficznej (GIS) stały się bardzo przydatnym narzędziem pod względem dokładności działań rolniczych, poprzez:

Umożliwiaj rolnikom mapowanie bieżących i przyszłych zmian w zakresie opadów, temperatury, plonów i zdrowia roślin. 

poprawa wykorzystania nawozów i pestycydów; Ponieważ rolnicy nie muszą zajmować się całym polem, zajmują się tylko niektórymi obszarami, oszczędzając w ten sposób pieniądze, wysiłek i czas. 

Wykorzystanie satelitów i dronów do gromadzenia cennych danych na temat roślinności, warunków glebowych, pogody i topografii z kompleksowej perspektywy.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -