المواضيع

Znaczenie wykorzystania technologii w edukacji

Znaczenie wykorzystania technologii w edukacji

Znaczenie wykorzystania technologii w edukacji

Wykorzystanie technologii w edukacji niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

 

Spraw, aby nauka stała się przyjemnością

Zastosowanie technologii w edukacji sprawiło, że nauka staje się dla uczniów przyjemniejsza, co zwiększa ich motywację do nauki, ponieważ nudne lekcje mogą stać się dla nich zabawą dzięki tabletom i filmom.

 

Dostęp do informacji

Zastosowanie technologii w edukacji, w tym Internetu, prowadzi do wzrostu możliwości dostępu uczniów do dużej ilości i jakości informacji, o których być może nawet nie ma mowy w programach nauczania, co pozwala wiele zaoszczędzić w krótkim czasie, ale Ważne jest, aby nauczyciel zwiększał świadomość uczniów na temat sposobów prawidłowego dostępu do rzetelnych informacji w Internecie.

 

Ułatw sobie proces korepetycji

Wykorzystanie w procesie uczenia się nowych technologii, takich jak technologie wideo i inne, przyczynia się do uproszczenia informacji dla uczniów i ułatwienia edukacji nauczycielowi, oszczędzając jego czas, pomagając mu zwiększyć produktywność i dając mu dłuższy czas na skoncentruj się na uczniu. Skuteczny i bardziej rozwinięty wymiar, dając uczniowi możliwość dodawania swoich pytań i jednoczesnego uzyskiwania odpowiedzi.

 

Współpraca i uczestnictwo uczniów

Technologia umożliwia bezpośrednią komunikację między uczniami oraz między nauczycielami i ich uczniami za jednym kliknięciem, a tym samym ułatwia proces współpracy między nimi, co zapewnia większą jakość i łatwość uczenia się, jeśli chodzi o uczniów realizujących wspólne projekty.

 

Pomóż zwizualizować koncepcje

Technologia pomaga uczniowi w łatwiejszy sposób wizualizować abstrakcyjne koncepcje lub koncepcje, które są trudne do zrozumienia.

 

Angażuj uczniów i twórz aktywnych uczniów

Technologia sprawia, że ​​nauka staje się przyjemniejsza, a tym samym przyczynia się do zwiększenia samodzielności uczniów w nauce, co pomaga zwiększyć interakcję uczniów z przedstawianymi im naukami ścisłymi.

 

Przyczyniaj się do przygotowania uczniów na przyszłość

W świetle kluczowej roli technologii w teraźniejszości i przyszłości konieczne staje się wykorzystanie technologii w edukacji, aby przygotować pokolenie potrafiące radzić sobie z technologią i wykorzystywać ją w uczeniu się, badaniach, współpracy i rozwiązywaniu problemów, aby mieć lepszą przyszłość zawodową i móc bez obaw radzić sobie z każdą nową technologią, która zostanie wprowadzona, dając mu możliwość poznania sposobów odkrywania nowych technologii.

 

Pokonanie bariery czasu i przestrzeni

Technologia przyczynia się do zapewnienia ciągłości procesu edukacyjnego, niezależnie od różnicy czasu i miejsca, w którym znajdują się zarówno nauczyciel, jak i uczeń, gdyż uczeń może otwierać materiały edukacyjne za pośrednictwem Internetu w dowolnym momencie, co ułatwia uczeń może zaplanować swój czas nauki w ramach innych zadań życiowych, ponieważ te udogodnienia sprawiają, że nauka jest ciągłym stanem w życiu jednostek, który nie napotyka wielu przeszkód.

 

Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami w nauce

Wraz z pojawieniem się technologii zniknęło wiele przeszkód w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami, a istnieją urządzenia lub aplikacje, które pomagają im rozwiązywać problemy i dają możliwość łatwiejszego zaangażowania się w proces edukacyjny.

 

Łatwość monitorowania osiągnięć uczniów

Dzięki technologii nauczyciel może korzystać z technik, które pomagają mu tworzyć listy dotyczące procentów osiągnięć uczniów, stałe grupy, w których można z nimi dyskutować i poznawać ich poziomy.Sprzyja to także przeprowadzaniu testów i bezpośredniemu wystawianiu ocen, co ułatwia monitorowanie osiągnięć i daje nauczycielowi możliwość dostrzeżenia różnic indywidualnych i poradzenia sobie z nimi .

 

Rozwijaj umiejętność czytania i pisania

Technologia przyczynia się do rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów w kilku językach, gdyż gry elektroniczne poświęcone nauce ortografii można wykorzystać poprzez łamigłówki i gry rozrywkowe, a gry wideo mogą uczyć odbiorcę wymowy terminów.

 

Oprócz wkładu technologii w rozwój pisania wśród uczniów, uczniowie odkrywają, że pisanie przy użyciu klawiatury jest przyjemniejsze niż przy użyciu pióra.

 

Uzupełnianie umiejętności osobistych uczniów

Technologia przyczynia się do zapewnienia uczniom wielu ważnych umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja i współpraca.Daje najbardziej nieśmiałym uczniom przestrzeń do uczestnictwa, uczenia się i wyrażania siebie, podobnie jak reszta uczniów.

 

Przyczynia się do oszczędności czasu nauczyciela i ucznia poprzez łatwość i szybkość dostępu do informacji, odrabiania zadań domowych w formie elektronicznej itp., a także przyczynia się do dodania ról przywódczych, takich jak techniki prezentacji, które przyczyniają się do wzbogacania interaktywnego uczenia się , dodając uczniowi pewności siebie i rozwijając w nim ducha przywództwa.

 

Wady wykorzystania technologii w edukacji

Poniżej wymieniono główne wady stosowania technologii w edukacji:

 

 • Odwróć uwagę uczniów

Technologia może uzależniać, podobnie jak alkohol i narkotyki, ponieważ przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych sprawdza powiadomienia w telefonie około 100 razy dziennie, więc takie zachowanie może odwracać jego uwagę od nauki i rozpraszać go oraz próbować wchodzić na inne strony, które go rozpraszają z edukacji.

 

 • Uczniowie czują się odizolowani od rówieśników

Technologia przyczynia się do braku kontaktu uczniów z osobami, z którymi wchodzą w interakcję.Kiedy uczniowie czują, że są nieznani, zwykle tracą kontrolę nad swoimi słowami i działaniami i z tego powodu niektórzy mogą preferować technologię zamiast kontaktów towarzyskich twarzą w twarz komunikacji, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciele wykorzystywali technologię jako narzędzie w klasie, nie będąc dla uczniów jedynym elementem w procesie uczenia się .

 

 • Ułatwianie ściągania wśród uczniów

Technologia ułatwia ściąganie. Uczniowie mogą tworzyć grupy i łatwo dzielić się swoimi odpowiedziami. Wystarczy jedna wiadomość, aby została wysłana do całej klasy, zwłaszcza gdy nauczyciel nie monitoruje interakcji uczniów na komputerze. Taka jest więc rola nauczyciela zachęcanie uczniów do rozumienia, a nie zapamiętywania.

 

 • Dostęp do technologii nie jest szansą dla każdego

Miliony dzieci na całym świecie żyją w rodzinach, które nie zaspokajają zapotrzebowania swoich dzieci na podstawowe wyżywienie, więc jak mogą zabezpieczyć urządzenia technologiczne do edukacji, a można uważać, że posiadanie komputera czy telefonu komórkowego, nawet jeśli ma to służyć celem edukacji jest luksus, a zdobywanie pożywienia jest ważniejsze, dlatego zdobywanie urządzeń technologicznych jest jedną z przeszkód w e-learningu .

 

 • Uczniowie korzystający z nierzetelnych źródeł wiedzy

W Internecie można znaleźć wiele dobrych informacji, ale niestety istnieje również wiele źródeł wiadomości, dezinformacji i fałszywych informacji, które można znaleźć.Uczniowie muszą nauczyć się odróżniać wiadomości prawdziwe od fałszywych aby proces uczenia się zakończył się sukcesem.

 

Wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w edukacji

Podstawową rolą nauczyciela jest pomóc uczniowi w zrozumieniu konkretnego przedmiotu, natomiast technologia jest narzędziem, którego nauczyciel użyje, aby osiągnąć ten cel, ponieważ sama technologia nie jest w stanie zarządzać ani kontrolować procesu edukacyjnego, a jest to dla nauczyciela bardzo ważne wiedzieć, że sposób, w jaki wykorzystuje technologię w edukacji, decyduje o tym, czy jest ona korzystna lub szkodliwa dla procesu edukacyjnego.

 

Dlatego ważne jest, aby nauczyciel określił, czego uczeń musi się nauczyć, a także określił technologię, z której będzie musiał korzystać w procesie edukacyjnym, a następnie nauczyciel musi wiedzieć, jak korzystać ze wszystkich narzędzi technologicznych i określić sposoby jak je wykorzystać na zajęciach.

 

Istnieje wiele narzędzi technicznych, z których może korzystać nauczyciel, takich jak telefony komórkowe, Internet, komputery, inteligentne tablice, elektroniczne inteligentne dokumenty, projektory, a także wiele aplikacji i treści elektronicznych, takich jak zdjęcia, filmy i inne.

 

Nauczyciele mogą również korzystać z technologii, aby śledzić uczniów na odległość i dodawać wyjaśnienia do niektórych materiałów, aby uczniowie mogli je przeglądać i powtarzać, kiedy tylko zechcą.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق  وضع القراءة :
  حجم الخط
  +
  16
  -
  تباعد السطور
  +
  2
  -